Statsbudsjettet 2024:

Det blir dyrere å bunkre i 2024.

Dyrere pumpebesøk

I dag la regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for 2024. Som forventet etter flere lekkasjer blir det økning i avgiftene på bensin og diesel.

Veibruksavgiften reduseres for både bensin og diesel, men båtfolk med dieselbåter er som kjent fritatt for denne avgiften allerede når de fyller «farget diesel». Derimot går CO2-avgiften opp med henholdsvis 23,1 og 25,3 prosent.

I sum innebærer dette at drivstoffavgiftene øker med ca 15 øre per liter. I tillegg blir det krav om større andel biodiesel. Dette kan medføre at den reelle dieselavgiften kan øke med 27 øre.

For bilister søker regjeringen å kompensere avgiftsøkningen ved kutte trafikkforsikrings­avgiften (videreføringen av den gamle årsavgiften) for fossilbiler med 400 kroner i året, men dette får naturlig nok ingen effekt på annen bruk av drivstoff. 

Båtfolk som bor nær grensen til Sverige har likevel en mulighet til å komme unna de norske økningene. I september ble det kjent at svenskene i 2024 setter ned bensinavgiften med 1,64 svenske kroner.