Ukas «PR-jippo»

I sommer hadde Seilas og Båtliv  i samarbeid med IF og Kystverket en kampanje som endte med merking av Kultane ved Bolærne. I en pressemelding påtar KNBF seg æren for dette.

Publisert Sist oppdatert

KJEMPEJOBB AV KYSTVERKET: Merking av Kultane er en velsignelse til båtfolket som ferdes ved Bolærne. Foto: Kystverket.

At Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)  berømmer Kystverket for den utmerkede jobben de har gjort ved å merke grunnene ved Kultane er så absolutt på sin plass. Litt underligere er det at generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNBF sender ut en pressemelding om at merkingen er kommet i stand på initiativ fra forbundet han fronter.

Merkingen kom i stand som resultat av en stor kampanje i Seilas og Båtliv i sommer, der båtbladene i samarbeid med forsikringsselskapet IF og Kystverket oppfordret folk til å melde fra om grunner langs kysten som burde merkes. Kampanjen endte med merking av Kultane ved Bolærne i Vestfold. En begivenhet som er blitt omtalt i flere medier.

Litt underlig er det derfor at Jan Syvertsen i KNBF sender ut en pressemelding om at det er KNBF som har fått i stand merkingen av grunnene. Båtliv sitter nemlig med dokumentasjon som viser at Syvertsen fikk informasjon fra Kystverket om at Seilas og Båtliv hadde tatt initiativ til kampanjen sammen med If. Syvertsen skriver imidlertid til Kystverket at han ikke ønsker å skrive om at grunnene er merket som følge av kampanjen til Båtliv og Seilas og If. Syvertsen skriver følgende til Kystverket:

«Jeg har sett på linkene du sendte (link til batliv.no. red.anm), men jeg har dessverre ikke særlig sans for denne formen for ”PR-jippo” eller ”avlat” fra If’side. Av hensyn til Kystverket har jeg valgt å forholde meg taus i så måte. »

Les saken på Båtliv her.

Helt taus er Syvertsen imidlertid ikke. Litt senere sender han nemlig ut en pressemelding om merking av grunnene. I denne pressemeldingen heter det at KNBF har tatt initiativet til merkingen av grunnene. Hvem nevnte «Pr-jippo?»

Les saken hos KNBF her og her i Båtavisa

Les omtale i NRK og Tønsberg blad.