Telting til opp til to døgn vil være fremdeles lov på øyene.
Øyene i Færder nasjonalpark strekker seg som en perlerad langs Tjømes og Nøtterøys østsider fra Færder (Tristein) i sør til Ormøya i nord. Nasjonalparken omfatter også Moutmarka og deler av Verdens Ende på Tjøme, samt de omkringliggendehavområder. ...
Færder nasjonalpark omfatter et meget populært område for båtlivet.

Nasjonalpark for båtfolket

Færder nasjonalpark åpner med fest på Brygga i Tønsberg på lørdag.

Publisert Sist oppdatert

Færder nasjonalpark i Vestfold fylke er Norges 37. Nasjonalpark, og utgjør 340 kvadratkilometer med øyer og hav.

Stort mangfold

Nasjonalparken strekker seg frå Ormøy i Nøtterøy kommune i nord til Færder fyr i Tjøme kommune i sør. Færder nasjonalpark utgjør sammen med nasjonalparkene Ytre Hvaler i Østfold og Kosterhavet på svensk side, en stor og nesten sammenhengende økologisk og landskapsmessig enhet på tilsammen 1100 kvadratkilometer i Ytre Oslofjord.

Nasjonalparken er opprettet for å ta vare på variasjonene og mangfoldet i landskapet tilknyttet landskap, geologi, og biologi på sjø og land. Det er registrert 309 rødlistede arter i området. Eg gler meg over at vi no har oppretta den andre nasjonalparken med store marine naturverdiar. Eit fantastisk natur- og kulturlandskap på Vestfoldkysten blir sikra for våre komande slekter, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

Få konsekvenser for båtfolket

Statusen som nasjonalpark vil ikke medføre vesentlige endringer i dagens bruk av områdene, hverken for friluftsliv, båtturisme, jakt/fiske eller jordbruk. Viktigste grunnregel: All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Forlat området slik du selv ønsker å finne det!

Det er fremdeles lov å telte inntil to døgn, bortsett fra sjøfuglområdene. Som andre steder i skjærgården skal det ikke gjøres opp bål direkte på fast fjell, og bruk av grill direkte på svaberg er forbudt. Badeliv, fiske, skjellsanking og plukking av bær og sopp er tillatt innenfor lovverket.

Men vannscooter er forbudt. Det er også båndtvang i hele sommerhalvåret.

Åpningsfest

Feiringen av åpningen av Færder nasjonalpark starter på Verdens Ende kl. 10:00, fortsetter på Bolærne og avsluttes med

stor folkefest på Tollbodbrygga i Tønsberg. Det blir båttransport fra Tønsberg ut til nasjonalparken. Lørdag kveld er det folkefest på brygga med bla Ole Paus, Eva & Heartmaker, Mhoo.

Statusen som nasjonalpark vil bidra til:

• Å bevare et større kystområde av nasjonal verdi, med et særegent landskap, stor artsrikdom og lite berørte naturområder.

• Vern mot påvirkning som kan skade verneverdier eller friluftsinteresser.

• Å bevare større intakte økosystemer og variasjonsbredden i landskap og naturtyper, med det geologiske og biologiske mangfoldet på land og i sjø, samt kulturminnene.

• Å beskytte livsmiljøet for dyr og planter i sjø og på land.

• Å heve vaktsomheten og beredskapen i oljevern og kysttrafikk.

• Å gi muligheter for verdiskaping i områdene rundt nasjonalparken, bl.a. innen reiseliv, lokal mat og opplevelser.

• Mer ressurser i forvaltningen av området, og til informasjon og undervisning.

VANN: Nasjonalparken omfatter 325 kvadratkilometer sjøareal og 15 kvadratkilometer landareal.