Mange millioner dyrere for nasjonalparksenteret

Etter at Færder nasjonalpark ble åpnet med brask og bram kommer kostnadene  for senteret som blir mange millioner dyrere enn først antatt.

Publisert Sist oppdatert

Byggingen av nasjonalparksenteret på Verdens Ende på Tjøme i Vestfold blir langt dyrere enn antatt. Ifølge Tønsbergs Blad har prisen på noen få sommermåneder økt fra 28,1 til 39,75 millioner kroner. Dette kommer fram av dokumenter som rådmannen på Tjøme har sendt ut før kommunestyret som er neste uke. Rådmann Christine Norum ønsker ikke å kommentere saken for lokalavisen før den er diskutert med formannskapet. I skrivet fra rådmannen kommer det fram at det er posten for rigg og drift som skiller seg ut, som følge av tøft klima på Verdens Ende på vinterstid.

Nasjonalparken strekker seg frå Ormøy i Nøtterøy kommune i nord til Færder fyr i Tjøme kommune i sør. Færder nasjonalpark utgjør sammen med nasjonalparkene Ytre Hvaler i Østfold og Kosterhavet på svensk side, en stor og nesten sammenhengende økologisk og landskapsmessig enhet på tilsammen 1100 kvadratkilometer i Ytre Oslofjord.

Nasjonalparken er opprettet for å ta vare på variasjonene og mangfoldet i landskapet tilknyttet landskap, geologi, og biologi på sjø og land. Det er registrert 309 rødlistede arter i området.