Ønsker nye båtplasser
Ønsker nye båtplasser

Ønsker nye båtplasser

På ønskelista til Brevik Båtforening står flytebrygge med 35 nye båtplasser. Søknaden skaper diskusjon den gamle seilksutebyen i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Mens Havnekaptein Asbjørn Høie i Grenland havnm ikke har noen innsigelser til båtforeningens søknad og godkjenner forslaget, er saksbehandler for reguleringsplanen for indre havn, Gunnar Berg, er skeptisk, skriver Telemark Arbeiderblads nettutgave.

Vannspeilet har blitt gradvis innskrenket over flere år, og de vil nødig fortette det ytterligere.

– Det er også gjennomgående i innspillene vi har fått, og det skal vi ta på alvor. De understreker at vannspeilet bør være til fellesskapets eie, og at eventuelle nye båtplasser i så fall bør komme båtturister til gode, påpeker Berg.

Saksbehandleren mener at en eventuell utvidelse av gjestehavna tilknyttet Sjøloftet bør prioriteres først. Detet vil kunne gå på bekostning av en annen søknad om å legge ut brygger på andre siden av havnebassenget.

- Skal vi bidra til at flere med båt kommer til Brevik, er det avgjørende at vi ikke tetter igjen plassen med private plasser. Det vil også gjøre havna uoversiktlig, mener han

Ifølge leder av Brevik båtforening Espen Byrjall er det sikkerhet og komfort som er hovedargumentene for å investere i et nytt bryggeanlegg. Den reelle veksten i antall båtplasser antas å bli 25 stykker, om de får innvilget søknaden.

- Samtidig vurderer vi også å åpne for større båter. Det er ikke til å stikke under en stol at standardbåten nå nærmer seg 30 fot, og da holder det ikke bare med jolleplasser, sier han.