SEPTIK: Det finnes tømmestasjoner, og kommuner har ansvaret for å tilby slike.
SEPTIK: Det finnes tømmestasjoner, og kommuner har ansvaret for å tilby slike.

Driter i dritten fra båtfolket 

Alle ønsker renere vann, og å unngå å slippe kloakk i sjøen. Men en god oversikt over tømmestasjoner vil ingen myndighet ta ansvar for.

Publisert Sist oppdatert
ENKELT: Det er enkelt å tømme tanken, men vanskeligere å finne steder å gjøre dette.
ENKELT: Det er enkelt å tømme tanken, men vanskeligere å finne steder å gjøre dette.

SEILmagasinet mener det er svakt at ingen offentlig myndighet har utarbeidet en oversikt over tømmestasjoner langs kysten, slik som finnes i Sverige. Det virker som at myndighetene ikke forstår mobiliteten til båtfolk på tur, og ikke vil ta kostnadene som må til for at det skal være enkelt for båtfolk å ta hensyn til andre brukere av sjøen. Pliktoppfyllende båtfolk må ty til arbeidet til Knut Lorentzen som driver båtbloggen msfortuna.no som har utarbeidet en slik oversikt i privat regi, en oversikt også kommuner henviser til.

LES. Hvor skal du tømme dassen? Ingen tar ansvar. 

Fragmentert ansvar

Å kommunisere med myndigheter er en tidkrevende prosess. Vi forsøkte å dykke ned i materien for å finne ut hvem som har ansvar for en slik felles oversikt, men det ble en lang vei. Hver etat sendte oss videre.

SEILmagasinet startet med å sende en mail til klima- og miljødepartementet. De svarte ikke direkte på spørsmålene, men fortalte om lovene som gjelder ved utslipp av kloakk i sjøen. De anbefalte oss videre å spørre sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet skrev i bunn og grunn det samme som Klima- og miljødepartementet og sendte oss videre til kystverket. Kystverket skrev at de kun hadde ansvar for akutt forurensning og sendte oss videre til miljødirektoratet. Miljødirektoratet var de første som svarte ordentlig på spørsmålene.

LES: Vil forby tømming i sjøen

Kommunene har ansvar

Miljødirektoratet fortalte at ansvaret for tømmestasjoner er fordelt mellom kommunene og at de ikke har en plikt om å melde om status til tømmestasjonene i kommunen. I følge forurensningsloven kapitel 20 er havneansvarlige pliktige om å ha et mottakssystem for avfallsfraksjoner (inkludert septik) som passer for den typen trafikk som vanligvis anløper havnen. Havneansvarlige kan gjøre dette ved å selv sette opp en tømmestasjon, samarbeide med kommunen eller samarbeide med andre havneansvarlige. I tillegg har havneansvarlige plikt om å opplyse hvor det er mulighet for å tømme septik.

Ingen koordinering

Loven som sier at det er forbudt å tømme septik innenfor 300m fra land er det sjøfartsdirektoratet som er myndighet for, så om det blir innført totalforbud eller ikke er det sjøfartsdirektoratet som bestemmer.

Så kommunene har hver for seg ansvar for om de ønsker å lage en oversikt. Hvis man skal måtte finne en ny oversikt for hver kommune man passerer vil nok folk slutte å prøve å finne tømmestasjonene. Trolig er det lettere hvis Miljødirektoratet eller sjøfartsdirektoratet innfører meldeplikt for alle kommunene om sine tømmestasjoner. Med en oversikt offentlig oversikt blir det lettere for båtfolk å bruke tømmestasjonene og det blir av den grunn mindre forurensning i havet.

LES: Nå må doen tømmes fra dekk

 

 Oversikt over tømmestasjoner utarbeidet av Knut Lorentzen 

Powered by Labrador CMS