Trangere kår for båtfolket på Aker brygge?

Aker brygge skal fornyes for 1,5 milliard kroner. Det kan gi båtfolket trangere kår der.

Publisert Sist oppdatert

HOVEDBILDE: Slik tenker Space Group Arkitekter seg Aker Brygge etter fornyelsen.

Oslos ansikt mot fjorden, Aker brygge, som til nå har kunnet by på en havn med ca. 200 båtplasser for både gjestende og bofaste båter, skal rustes opp. Norwegian Property – utbyggeren av Aker Brygge – skal stå for dette, og de ønsker å lage en løsning som gir menneskene som besøker Aker brygge «landveien» en større nærhet til vannet.

Mer integrert

Det vil gi båtfolket trangere kår. Herbern Marina, som har drevet havnen siden 1989, og Norwegian Property er sterkt uenige om både leieavtale og løsning. Ifølge utbyggeren går Herberns leieavtale ut i 2013 og etter det har Norwegian Property, ifølge Aftenposten, et ønske om å drive marinaen selv.

– Fordi vi ønsker at båtanlegget skal være en mer integrert i bydelen Aker Brygge, sier administrerende direktør Olav Line til Aftenposten.

Andre løsninger

Herbern Marina er uenig i dette:

– Dette er et anlegg som ligger utenfor den alminnelige eiendomsgrensen i sjøen. Man kan ikke ta seg til rette på annen manns eiendom, sier Herberns advokat, Morten Steenstrup. Han mener at dersom leieavtalen blir sagt opp og Herbern Marina mister kaiplassen, vil de finne andre måter å skaffe tilgang til bryggeanlegget som ligger ute i sjøen.

I mange år er det hver vinter blitt etablert et lite samfunn av båtfolk som har overvintret i båter som har ligget fortøyd til Aker brygge. Utbygger Norwegian Property har ikke bestemt seg for om dette skal fortsette eller ikke.

– Vi tenker at denne vinteraktiviteten er veldig privatiserende, sier Line til Aftenposten om dette.

Sterilt

Steff Herbern, innehaver av Herbern Marina, mener Norwegian Propertys planer vil endre Oslos fremste gjestehavn for fritidsbåter:

– Vi holder en høy standard i havnen, men hvis det skal være så stilfullt og sterilt som Norwegian Property legger opp til, så er det ingen fra det maritime miljøet som gidder å komme hit mer, sier han til Aftenposten.