Fra sjøsettingen i Høllen.

Lettvint avfallshåndtering

Nå utplasseres det flytende avfallsmottak på Sørlandet.

Sørlandske båtfarende kan i sommer slippe å gå i land og lete opp et passende spann for å å bli kvitt boss. En flytende, solcelledrevet stasjon er nå sjøsatt i Høllen og skal etterhvert flyttes ut til Olavsundet, like sør for uthavnen Ny Hellesund.

Systemet, som er utviklet av firmaet Clean Sea Solutions skal naturligvis også hjelpe til med å holde skjærgården fri for avfall og gjøre det lettere for de som må tømme spann og containere. Båtfolk kan kaste avfallet rett i bingen fra egen båt - og en sensor varsler Skjærgårdtjenesten når den må tømmes. Bingen skal også legges inn i digitale sjøkart.

Containeren skal etterhvert slepes ut til Ny Hellesund, nærmere bestemt ved Olavsundet mellom Kapelløya og Helgøya.

Avfallstasjonen er foreløpig et prøveprosjekt, utviklet gjennom et nasjonalt innovasjonsprogram der Kristiansand er første kommune som deltar.

– Vi ønsket en effektiv løsning som var brukervennlig for båtfolket og enkel for kommunen å håndtere, sier Stein Otto G. Daatland i Business Region Agder, til NRK.

Allerede nå er konklusjonen at bingen bør være enda større for å kunne ta i mot alt avfallet som de sjøreisende produserer. Dette er erfaringer som blir tatt med videre i prøveprosjektet.

Nedkastet i det flytende avfallsmottaket.