Miljøet i Oslofjorden

UTSLIPP: Her ved idylliske Sætre har Chemring Nobel nå får tillatelse til å øke utslippene av nitrogen.

Grønt lys for mer forurensning av Oslofjorden

Miljøet i Oslofjorden ofres når forsvarsbedriften Chemring Nobel nå får tillatelse til å øke utslippene av nitrogen fra anlegget ved Sætre i Asker.

Publisert Sist oppdatert

Oslofjorden regnes for Skandinavias mest forurensede fjord, og det skyldes hovedsakelig nitrogen og fosfor fra jordbruk og toalettavløp. I desember i fjor sa klima- og miljøministeren at alle tiltak må settes inn for å redde fjorden, men nå gir regjeringen grønt lys for enda mer nitrogen i fjorden.

Bakgrunnen er krigen i Ukraina, der behovet for ammunisjon på østfronten nå er prekært. Chemring Nobel produserer eksplosiver som benyttes i artillerigranatene som Ukraina ønsker seg. Sætrebedriften har fått tillatelse til å øke utslippene med 160 tonn til utslipp av 200 tonn nitrogen årlig.

– Det er helt åpenbart at en slik tilførsel vil være en belastning for Oslofjorden, i den tilstanden fjorden befinner seg i i dag. Det må vi være helt klare på, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet til DN. Søknaden om utslipp ble løftet fra direktoratet til regjeringen. Regjeringen innvilget Chemring Nobels søknad om økte utslipp i slutten av februar. Både Miljødirektoratet og Forsvarsdepartementet ble konsultert før beslutningen falt.

Miljøtiltak for Oslofjorden

– Det er ikke en avgjørelse noen klima- og miljøminister burde fatte med lett hjerte. Samtidig vet vi at det er avgjørende å få økt ammunisjonsproduksjonen. Både for Ukrainas krigføring og for vår sikkerhetssituasjon her i Norge, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til DN. Han legger til at regjeringen har fått på plass en tiltakspakke for Oslofjorden, og at det er noe av det viktigste departementet holder på med.

Forsvarsdepartementet har i et brev til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet skrevet: «Oppsummert er det sterke forsvars- og sikkerhetspolitiske hensyn som gjør at Forsvarsdepartementet mener det er avgjørende at Chemring Nobel får utvidet sin produksjonskapasitet».

Chemring Nobel-sjef Helge Husby sier til DN at de jobber for å fjerne nitrogenutslipp helt, men at de ikke rekker å gjøre dette raskt nok i forhold til behovet for raskt å øke produksjonskapasiteten. – Hvis du ser på totaltrykket i fjorden, så ser du at vi ikke er den store kilden. Og dette er en økning for en kort periode, sier Husby til DN.

Fem tiltak for miljøet

For å bedre forholdene i Oslofjorden har Miljødirektoratet tidligere listet opp fem innsatsområder fremover:

1) Redusere utslippet fra kommunale renseanlegg og avløp i spredt bebyggelse.

2) Redusere arealavrenning fra jordbruk

3) Ivareta sårbare arter og naturtyper inkludert fiskeriforvaltning

4) Friluftsliv

5) Arealforvaltning