Miljøet i Oslofjorden

REKER BRYGGELANGS: Arnt Ove Solheim har fisket reker og Morten Gjeruldsen sikrer seg ferske reker til middag. En viktig del av miljøhavn Vollen er det hyggelige miljøet. Du kan slenge bryggelangs, kjøpe en pose reker og sette deg på brygga å se på båtlivet uten at det trenger å skje så mye mer. Foto: Sigbjørn Larsen
MILJØ: Morten Gjeruldsen synes det er lite motiverende at regjeringen gir grønt lys for økte nitrogenutslipp. Her kjøper han ferske reker av Arnt Ove Solheim på brygga i Vollen.

– Lite motiverende for båtfolk

Morten Gjeruldsen vil gjøre Vollen Marina til miljøhavn, og synes det er lite motiverende at regjeringen nå vil tillate mer forurensning i Oslofjorden.

Publisert Sist oppdatert

Med satsing på blant annet elbåtladere, høytrykksvask av båter og septiktømming tar Vollen Marina mål av seg til å bli landets ledende miljøhavn. Primus motor Morten Gjeruldsen reagerer på at regjeringen nå har gitt sprengstoffprodusenten Chemring Nobel tillatelse til å slippe ut 200 tonn nitrogen årlig i fjorden.

– Rensing av nitrogen er jo en av de store sakene som også gjelder renseanleggene på hele Østlandet og innlandet. Her må fylkes og rikspolitikere stilles til ansvar for lite engasjement og lite ressurser blir gitt for å løse dette. Oslofjorden kan ikke vente. Det er med stor forundring jeg leser at det er gitt tillatelser fra Klima- og miljødepartementet til å slippe ut 160 tonn ekstra nitrogen fra sprengstoff-fabrikken ved Sætre. Dette utgjør neste like mye som hele Asker slipper ut alene og kommer i tillegg til de 40 tonnene de allerede slipper ut, ifølge Budstikka, sier Gjeruldsen.

Med sine miljøtiltak og den årlige elbåtkonferansen ønsker Gjeruldsen å bidra til å ta bedre miljøet i den sterkt forurensede Oslofjorden, men påpeker samtidig at fritidsbåtsektoren er liten i den store sammenheng, og at det å lage strengere regler for båtfolk uten å sette inn nødvendige tiltak på nitrogenutslippene vil virke lite motiverende for fritidsbåteiere og marinaer,

 Båteiere for miljøet

– Jeg tror veldig mange båteier og marinaer likevel ønsker å bidra til et bedre miljø for Oslofjorden hvis det blir lagt til rette for dette. Vi som marina har ikke fått noe støtte til å drifte et septikmottak eller markedsføre at vi har det. Det er heller ingen midler for å få til en god ladeinfrastruktur. Vi ønsker et statlig eller fylkeskommunalt støtteordning for at vi og flere marinaer virkelig skal legge til rette for at fritidsbåteiere skal ta sin andel av kuttet i forurensingen og gjennomføre det grønne skiftet. Spesielt i Oslofjorden burde det settes inn mye større midler for at det skal skje noe raskt og drastisk. Vi venter i spenning, sier daglig leder Morten Gjeruldsen i Vollen Marina.

Han berømmer Asker Kommune og VEAS for arbeidet de gjør med å holde fjorden ren, men mener at stat og fylke bør ta større ansvar for Oslofjorden. - Det er positivt at Akershus fylkeskommune har satt av 25 millioner kroner til miljøtiltak i Oslofjorden. Når staten nå investerer i økt produksjon av sprengstoff bør det også settes av midler til rensing, sier Gjeruldsen.