IKKE RIGGET: Den svenske båtprodusenten Marell vedgår at de ikke var rigget for storkontrakten med Politiets Fellestjeneste. Foto: Espen Strai/PFT.

«Ikke rigget for å levere på storkontrakten med politiet»

I en rapport som fagbladet Politiforum har fått innsyn i innrømmer Marell at de ikke var klare for kontrakten de skrev under på med Politiets Fellestjenester (PFT), om å anskaffe de nye politibåtene.

Publisert Sist oppdatert

De seks mellomstore patruljebåtene som hittil er levert fra den svenske produsenten Marell til politidistriktene har alle hatt små eller store innkjøringsproblemer. Båtmagasinet har i siste utgave en stor reportasje om problembåtene. I dag kan fagbladet Politiforum melde at det foreligger en fersk rapport hvor den svenske produsenten vedgår at de ikke var godt nok rigget til å levere på den 70 millioner store kontrakten.

"Ikke godt nok rigget"

I sommer ble Marell bedt om å forklare seg for Politiets Fellestjeneste. Det er i rapporten etter dette møtet den svenske båtprodusenten Marell vedgår at de ikke var klare for kontrakten de skrev under på med Politiets Fellestjenester (PFT).

Modellen Marell M12 er en del av leverandørens standardsortiment. Båtene er ikke spesialkonstruert for norsk politi, men er utrustet med visse valgbare løsninger og utstyr, der politiet har valgt noen av disse for å dekke behovene som norsk politi har. Hver båt er utstyrt med to av Mercurys V12 600 hestekrefters motorer. Det er først som uniformerte fartøy i full tjeneste at problemene har kommet for en dag, noen bagatellmessige og andre langt mer alvorlige. Når båter og motorer i tillegg er serieproduserte har ofte de samme feilene oppstått i alle båtene, én etter én.

"Voksesmerter"

Ifølge Politiforum fremgår det av rapporten at det har vært sen behandling av avvik.

«Dette skyldes ifølge Marell kapasitetsutfordringer ved at de ikke var godt nok rigget for den store kontrakten og at de har hatt "voksesmerter" internt i bedriften» skriver PFT i rapporten.

 «Vi tok en sikkerlig utfordring når vi skrev kontrakt med PFT og innen ett år hadde vi levert 5 båter, noe som var ett av PFTs hovedmål, noe alle var veldig fornøyde med at vi nådde det målet, heter det i rapporten. To av nøkkelpersonene hos produsenten skal ha blitt langtidssykmeldte, under produksjonen av båtene, da falt logistikken med å få produsert båt nr 6, til Nordland politidistrikt, sammen. 

"De valgte selv å levere tilbud" 

Seksjonslederen i PFT Anita Arvesen sier til Politiforum at Marell oppfylte alle krav da det ble gjort anskaffelse:

- Marell mener de ikke var rigget for en så stor kontrakt. Kom dette frem før dere skrev under kontrakten?

- Marell valgte selv å levere tilbud. Det var ingenting i tilbudet, eller i påfølgende forhandlinger, som tilsa at leverandørens tilbud ikke var gjennomførbart, sier seksjonsleder Anita Arvesen i PST til Politiforum.

- Kontrakten PFT har med Marell er den største enkeltordren Marell har hatt. Burde dere heller valgt en mer erfaren produsent?

- Marell oppfylte de kvalifikasjonskrav som ble stilt til tilbyderne i denne anskaffelsen, og Marell er dermed vurdert til å være egnet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene i avtaleperioden, skriver seksjonslederen.