Lørdag 12. august fredet Riksantikvaren kanalbåten D/S «Turisten» fra 1887 på Haldenkanalen, i en markering ved Strømsfoss i Aremark.
Lørdag 12. august fredet Riksantikvaren kanalbåten D/S «Turisten» fra 1887 på Haldenkanalen, i en markering ved Strømsfoss i Aremark.

«D/S Turisten» fredet

Lørdag 12. august fredet Riksantikvaren kanalbåten D/S «Turisten» fra 1887 på Haldenkanalen, i en markering ved Strømsfoss i Aremark.

Publisert Sist oppdatert

Båten lå 30 år på 20 meters dyp i Femsjøen, fra 1967 til 1997, før hun ble hentet opp og så satt i stand i 2009.

– Innlandsflåten var en viktig del av det nasjonale transportnettet vårt. Det er fantastisk at kanalbåten D/S «Turisten» kom tilbake i drift som et flytende kulturminne til glede for oss alle. Takket være eierne og alle som jobber med fartøyvern langs Haldenkanalen kan vi ta denne kulturhistoriske reisen i dag, sier riksantikvar Hanna Geiran. Riksantikvaren takker Viken fylkeskommune og alle involverte for samarbeidet med å forberede fredningssaken. 

Et spektakulært fartøyvernprosjekt

– Hevingen og restaureringen av dampskipet «Turisten» er et av de mest spektakulære fartøyvernsprosjekter som er gjennomført i Norge, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. 

– Jeg ønsker på vegne av Viken fylkeskommune og regionen å hedre eierne av båten, Tore Aksel Voldberg og Alf Ulven, for den bragden det var å sette båten i stand. Uten deres utrettelige tro på at dette prosjektet skulle lykkes, hadde aldri «Femsjøens hvite svane» vært å se tilbake i Haldenkanalen. Dette er et umistelig, nasjonalt kulturminne i et unikt kulturmiljø, og det er derfor svært gledelig at dette viktige kulturminnet krones med fredning, sluttet Jacobsen

“Dronningen” av sommeren

Haldenkanalen ble bygget i 1849 som en kjent åre for tømmerfløting, men ble også et yndet utfartssted for turister og tilreisende. Som passasjerskip var D/S «Turisten» en del av turen som ble kalt «den store rundreisen». Dette var en dagstur fra Oslo med tog, båt opp Haldenkanalen og tog tilbake igjen til hovedstaden. I etterkrigstiden og fram til driften opphørte i 1963 var mange skoleelever fra Østlandsområdet blant de reisende. Synet av D/S «Turisten» i Haldenkanalen var et sikkert tegn på at sommer og ferietid stod før døren.