ULIKE STØRRELSER: Produktet kan kjøpes i beholdere fra 10 til 1000 liter.

Norsk saltsyreløsning ønsker å revolusjonere båtbransjen

Hevder at System Cleaner Pro+ er mer effektivt, men samtidig snillere mot mennesker og miljø.

Publisert

Tønsberg-baserte MAXMARIN lanserte nylig System Cleaner Pro+ – en patentert saltsyreløsning laget for rens av varmevekslere. Produsenten sier i en pressemelding at produktet skal kunne svært effektivt løse opp skjell, rur, kalk og andre avleiringer i kjølevannsystemet.

DET ETABLERTE PRODUKT: For rens av varmeveksler.

I tillegg skilter MAXMARIN med at løsningen er biologisk nedbrytbar, og dermed ikke skadelig for miljøet.

Med System Cleaner Pro+ skal man i følge produsenten kunne rense kjølevannsystemet uten å skade pakninger, metaller eller andre motordeler. Produktet er heller ikke etsende mot huden, slik umodifisert saltsyre er.

Det mest anvendte produktet for rens av varmeveksler er i dag SystemRens Motor-rens. Dette produktet får sin effekt av å anvende sitronsyre og fosforsyre. Ulempen med dette produktet er at fosforsyre er etsende mot hud, og at det dermed er mer risikabelt å håndtere sammenlignet med System Cleaner Pro+.

MAXMARIN hevder på grunnlag av en sammenligningstest de har utført at System Cleaner Pro+ fjerner skjell (kalsiumkarbonat) mer effektivt enn samtlige av de andre oppløsningene inkludert i testen. Andre oppløsninger som ble testet inneholdt sitronsyre, fosforsyre, eddiksyre og umodifisert saltsyre.