Flere reservater og kjemperesultater

Fanger halvmeter store hummere

I dag starter hummerfisket, men pass på hvor du plasserer teinene. Til årets hummerfiske er det 12 nye reservater. Men fredningen gir resultater.

Publisert Sist oppdatert

Hummeren er utrydningstruet og befinner seg på rødlisten. Nasjonal rødliste er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. I alt er hummeren nå totalfredet 16 steder langs kysten. Fra før av var det totalt fire soner fordelt i Vestfold, Østfold og Aust-Agder. De 12 nye sonene blir i Vestfold og Hardanger.

LES OGSÅ: Her fanger hunden hummer for eieren

I 2014 oppfordrer Fiskeridirektoratet kommunene om å ta initiativ til reservater. Når det nå er nye reservater i Vestfold og Hardanger er dette på lokalt initiativ. Med hummerreservat er det ikke lov å fiske med teiner eller ruser. Det er kun i Hardanger det er lov å bruke garn i reservatene. I Skagerrak er det kun lov med stang- og snørefiske i reservatene.

STOR FANGST: Hummer på bortimot en halv meter blir fanget i reservatene.
STOR FANGST: Hummer på bortimot en halv meter blir fanget i reservatene.

Det varsles kontroller i hummerreservatene. Fiskeridirektoratet oppfordrer kommunene til å ta initiativ til flere reservater. 

Giganthummere

Resultatene fra fredningsområdene er gode, og viser at bestanden øker betydelig i bevaringsområdene. Men fredningsområdene har også vist seg å ha smitteeffekt for områdene rundt reservatene.

LES OGSÅ: Slik fanger du hummeren

Havforskerne har måtte ta i bruk spesialteiner for å fange de store hummerne som har fått anledning til å vokse opp. Det fortelles om hummere opp til en halv meter. Til NRK forteller havforsker Esben Moland Olsen at antall hummer og størrelsen har økt jevnt siden hummerfisket ble forbudt i 2006 i Flødevigen i Arendal.

Tredobling

– Vi har sett en tredobling i bestanden. Og vi tar opp hummer av en størrelse vi ikke har sett i våre farvann på generasjoner, sier Moland Olsen. Han forteller at større hummer er langt mer reproduktive enn de små og det blir derfor en god spiral når individene får bli noen år gamle.

Når hummeren vokser seg så store byr det på nye utfordringer. Havforskningsinstituttet har fått spesialbygd teiner som er ekstra store for å fange de største kardinalene. De største som er tatt opp har vært oppimot fire kilo tunge.

 

Regelverk rundt hummerfiske

Fredning

 • Fredningstiden for hummer utløper 1. oktober klokken 08.00 over hele landet. (Dette gjelder også i 2016, når 1.oktober faller på en lørdag.)
 • Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning, kan likevel oppbevares i sjøen. Fiskeridirektoratets regionkontor i det gjeldende området kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.
 • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Her er de fredede områdene

Tid og sted

 • På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er det tillatt å fange hummer fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november.
 • For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember.
 • I perioden hummerfisket pågår, fra 1. oktober til 31. desember, er det forbudt å sette eller trekke teiner på kyststrekningen fra og med Vest-Agder til grensen mot Sverige fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00. Dette kalles helligdagsfredning. Se utøvelsesforskriften, § 35.
 • Det er ikke lov å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på den samme kyststrekningen fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.
 • Det er ikke krav om minimumsdybde for hummerteiner. Derimot er det minstedybde for krabbeteiner deler av av året mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista.
 • Mer om krabbefiske

Minstemål

 • Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).
 • Redskap
 • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annet redskap skal settes tilbake i sjøen.

Antall hummerteiner

 • Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert, eller fra land, kan drive fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner. Begrensningen på 10 hummerteiner gjelder også per fartøy. Dersom flere personer fisker hummer med samme båt, kan de til sammen altså ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner samtidig. Men du kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner - for eksempel krepseteiner.
 • Antall teiner for hummerfiske og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stykker totalt.

Hvordan skal hummerteinen være?

 • I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 60 millimeter.
 • Åpningene skal være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet.
 • Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapen står ute for fangst.
 • Sanke- og samleteiner og hummerteiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.

Kilde: Fiskeridirektoratet