TESTET I BÅTLIV: Yamaha og Sea Doo vannscootere.

Opphevet vannscooterforskrift i Sande

Fylkesmannen har opphevet Sandes vannskutervedtak, mens nabokommumen Holmestrand fortsatt står igjen.

Publisert Sist oppdatert

Få kommuner i Norge har vannscooterforbud nå, etter at det nye regelverket tredde i kraft. Det har vært tvil rundt lovligheten av et forbud. Flere kommuner som hadde forbud har derfor fjernet dette. Båtliv skrev i fjor at det var fire kommuner kommuner langs kyst-Norge som forbyr vannscootere, og det var Sande, Holmestrand, Fredrikstad og Hvaler. Men nå har altså fylkesmannen opphevet forbudet i Sande.

Nådde ikke fram

Ifølge nettsiden Vannscooter Norge ble dette gjort allerede i februar, og fylkesmannen måtte nylig sende ut ny melding til partene fordi beskjeden om opphevelse ikke hadde nådd fram. Forskriften er derfor heller ikke slettet fra Lovdata.

LEDER I NORGES VANNSCOOTERFORBUND: Christian Hammernes.

Til Vannscooter Norge sier gruppeleder og ordførerkandidat for FrP i etter hvert nye Holmestrand (slås sammen med Sande og Hof) at han er glad for avgjørelsen. Vogt sto i spissen for å oppheve forbudet i Sande. Nå mener han at forskriften i Holmestrand også må oppheves, som følge av avgjørelsen i Sande.

Lovlige soner

Norges vannscooterforbund opplyser at de vil en sende brev til Fylkesmannen med avklaring rundt Holmestrand kommunes ordensforskrift med krav om at lovlighetskontroll blir gjennomført . Men slik det er i dag kan man til dels kjøre vannscooter i Holmestrand, tross forbudet. Leder Christian Hammernes i vannscooterforbundet sier at dette også gjelder Fredrikstad og Hvaler.

– Nesten hele kysten der er dekt av farled, så forbud gjelder derfor nesten ingen steder, sier Hammernes til Båtliv. Han forklarer at vannscootere i den sonen skal kjøre «rolig og aktsomt». Dette fordi det ikke er tillatt å regulere hastighet i ordensforskrift, kun i fartsforskrift.

– Stavanger havn kopierte nylig samme regulering. Der er også stort sett hele området dekket av farled, og i farled gjelder ikke kommunale ordensforskrifter. I farled er det Kystverket som har myndighet. Også i Holmestrand er det relativt mye farled og litt fartsforskrifter. Sonen der gjelder med andre ord heller ikke 400 meter ut fra land mange steder, sier Hammernes.