Partnerinnhold fra Båtforbundet (KNBF)

I LEANGBUKTA  er det tømmestasjon for båtseptik.
TØMME: Tømmestasjonen i Leanbukta er en av 43 tømmestasjoner langs Oslofjorden for båtseptik.

Kloakkforbudet i Oslofjorden – Symbolpolitikk eller reell løsning?

Forbudet mot kloakktømming fra båt virker som symbolpolitikk. Det er som musa som pisser i havet, hevder Båtforbundet.

Publisert

Det er prisverdig at myndighetene vil friskmelde Oslofjorden, men forbudet mot kloakkutslipp fra fritidsbåter fra 1. juli virker som symbolpolitikk. Utslippene fra båtene er minimale og ikke målbare sammenlignet med de massive nitrogenutslippene fra landbruk og industri.

For ikke å snakke om at kun et fåtall av kommunale renseanlegg utskiller nitrogen, og ved kraftig nedbør går utslipp fra underdimensjonerte anlegg rett i sjøen.

Båtfolket er som musa som pisset i havet! Politikerne har skapt et prakteksempel på symbolpolitikk, og det må vi håndtere best mulig. En utfordring!

Infrastrukturen for tømming er utilstrekkelig med bare 43 mottaksanlegg og få planlagte. Kommuner og havner har ansvaret, men mangler retningslinjer og finansiering, noe som pålegger båteierne å seile lange avstander for å tømme kloakk.

Vi i Båtforbundet støtter miljøtiltak, men ikke halvveis gjennomførte løsninger. For en renere fjord må vi også adressere de største forurenserne: landbruk, kommunale kloakkanlegg og industri. Uten deres medvirkning er dette forbudet bare en dråpe i havet.

Myndighetene må tenke helhetlig og praktisk. Båteiere er villige til å bidra, men vi trenger en gjennomførbar plan. Man kan ikke forvente at folk skal sette propp i rumpa fordi politikerne vil vise handlekraft uten å vurdere konsekvensene.

Dette tømmeforbudet virker kun kriminaliserende for båtfolket, da loven kom før det ble mulig å oppfylle kravet. Dette kan bare øke politikerforakten. Trist.

Partnerinnnold fra KNBF

Båtmagasinet samarbeider med Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) om å hjelpe folk til et trygt og godt båtliv. Vi publiserer artikler fra KNBF-eide «Fritidsbåten» som partnerinnhold på batmagasinet.no. Artiklene er innlevert av KNBF og ikke skrevet av redaksjonen, som følger Redaktørplakaten og Vær-Varsom-Plakaten.