TRUET: Torskebestanden er lav, og nå foreslås det forbud mot all fiske i Oslofjorden.

Vil forby all fiske i vinter

Fiskeridirektoratet ønsker å forby all fiske i Oslofjorden fra nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har Fiskeridirektoratet foreslått forbud mot torsk i hele Oslofjorden, fra Telemark til svenskegrensen. Baktgrunnen er at torskebesanden er i ferd med å forsvinne fra Oslofjorden. Nå foreslår fiskeridirektøren et forbud som gjelder all fiske innenfor en tidsbegrenset periode. I forslaget foreslås det at forbudet gjelder fra 1. januar til 30. april.

All fiske

Et fiskeforbud betyr at det ikke er tillatt med noen form for fiske i de beskyttede områdene i perioden, bortsett fra dykking og undervannsjakt på andre arter enn torsk. Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt.

TRUET: For å redde torsken foreslår Fiskeridirektoratet å forby torskefiske.

– Det vil være umulig å kontrollere fisket i området hvis det skulle være tillatt å fiske etter andre arter enn torsk i gytefeltene. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt for vernet at det innføres et forbud mot alt fiske i gyteperioden, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Forslaget ligger nå til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet som vil vedta en forskrift om vern av kysttorsk i sør. Til Båtliv sier kommunikasjonrådgiver Grete Heegaard hos

Fiskeridirektoratet at konsekvensene for de som blir tatt for ulovlig fiske under et eventuelt forbud blir bøter.

Berørte områder