FORBUDT: Fra 15. juni er torskefiske forbudt store deler av kysten.

Nå er torskefiske forbudt langs store deler av kysten

Torskefiske er blitt forbudt langs kysten fra svenskegrensen til og med Telemarkskysten.

Publisert Sist oppdatert

Forbudet gjelder fra 15. juni. I alt er det også 14 definerte områder på Skagerakkysten med forbud mot all fiske i gyteperioden (se kart nederst i artikkelen). Ifølge Fiskeridirektoratet gjelder forbudet både yrkesfiskere og fritidsfiske. Fiskeridirektoratet opplyser at vedtaket om forbud er delt opp i to hoveddeler:

1. Det blir forbudt å fiske torsk i Oslofjorden innenfor grunnlinja fra og med Telemark og til grensa mot Sverige. Forbudet gjelder hele året. Fisker du i dette området og får en torsk skal du løse den forsiktig fra redskapen og sette den forsiktig ut i sjøen igjen.

2. Det blir innført et forbud mot all fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensa mot Sverige. Forbudet gjelder fra 1. januar til og med 30. april.

FORBUDSSONEN: Fra svenskegrensen til Telemarkskysten.

Bakgrunnen for forbudet er at forskning over lengre tid har vist at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Ifølge Fiskeridirektoratet er det spesielt lille i Oslofjorden og Skagerrakkysten.

Forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover. Fisk er en fornybar ressurs, men må forvaltes og utnyttes slik at også fremtidige generasjoner kan høste av de levende ressursene i havet. Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen.

– Dette er en sammensatt problemstilling. Fritidsfiske kan være en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk. Det samme gjelder endringer i klima og miljøpåvirkning fra land, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord på fiskeridirektoratet.no.

Fiskerimyndigheitene regner med at fritidsfiske er en årsak til nedgangen i bestandane av kysttorsk i verneområdet, men også endringer i klima og miljøpåvirkning fra land kan ha en effekt. Et tredje element som er tatt med er beiting på fisk fra kystsel i området. Derfor er fellingskvoten for kystsel i dette området økt med 20 prosent.