TRUET: For å redde torsken foreslår Fiskeridirektoratet å forby torskefiske.

Nærmere forbud mot torskefiske i hele Oslofjorden

Fiskeridirektoratet foreslår forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen.

Publisert Sist oppdatert

I juni sendte Fiskeridirektoratet ut et høringsforslag der det foreslås et totalforbud av torskefiske som kan omfatte områder fra Lindesnes til svenskegrensen og inn Oslofjorden. Forbudet er foreslått som følge av at bestanden av fjord- og kysttorsk blir stadig dårligere på Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og nå er situasjonen så dramatisk lav.

LES OGSÅ: Se fisken under båten slik du aldri har sett den før

Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder. Forslaget som nå er sendt ut er en oppfølging av dette høringsforslaget.

I tillegg til å foreslå et forbud for Oslofjorden opprettholder direktoratet forslaget om å innføre forbud mot å fiske torsk også i gytefelt på Skagerrak-kysten i perioden 1. januar til og med 30. april. Dette betyr et generelt forbud mot fiske av torsk. Direktoratet signaliserer at forbudet vil tilpasset slik at et begrenset yrkesfiske kan fortsette. Derimot vil et slikt vernetiltak få størst konsekvenser for fritidsfiskere. Forbudet innebærer at det blir forbudt å fiske torsk med alle typer redskap fra fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige.

LES OGSÅ: Verdens beste råvarer finner du under kjølen

De foreslåtte områdene med forbud er inntegnet i Fiskeridirektoratets kartverktøy, som du kan se her (ekstern lenke).