Industrigiganten Volvo Penta

FLERE ENERGIKILDER: Volvo Penta ser for seg at dere fremdriftsplattformer vil være tilpasset en rekke energikilder i fremtiden.
FLERE ENERGIKILDER: Volvo Penta ser for seg at dere fremdriftsplattformer vil være tilpasset en rekke energikilder i fremtiden.

Satser videre på forbrenningsmotorer

I et intervju med Båtmagasinet peker Volvo Pentas toppsjef Johan Inden på tre utviklingsspor som marinegiganten følger i sitt arbeid mot mer bærekraftige løsninger. Forbrenningsmotoren er fortsatt en viktig brikke i puslespillet.

Publisert

I hvilke hovedretninger mener Volvo Penta at det er riktig å gå i en tid da bilindustrien har satt sluttdato for produksjon av fossile forbrenningsmotorer? Vi stilte spørsmålet til Johan Inden som er øverste sjef for den svenske industrigiganten. Løsningene Volvo Penta velger å satse på, vil være en nøkkelfaktor utviklingen i fremtidens fritidsbåter.

– Tradisjonelt har vi hatt det ganske enkelt når det gjelder energitilførselen ombord: Vi har hatt dieselmotorer eller bensinmotorer, sier Johan Inden til Båtmagasinet under visningen av Volvo Pentas nye hybridsystem.

TOPPSJEF: Johan Inden (til venstre) leder Volvo Pentas globale marinedivisjon.
TOPPSJEF: Johan Inden (til venstre) leder Volvo Pentas globale marinedivisjon.

– Om vi ser fremover mot en mer bærekraftig løsning, så kommer vi til å måtte jobbe med flere ulike plattformer. Forbrenningsmotoren kommer til å spille en rolle. I dag kan man for eksempel forbrenne HVO 100, og med den løsningen får man raskt en reduksjon av CO2-utslippet. Vi ser at forbrenningsmotoren også er en plattform for metanol fremover, og på den kommersielle siden av vår virksomhet er metanol veldig interessant. Vi ser også at hydrogen kommer inn i kombinasjon med forbrenningsmotorer i form av kombinasjonsdrivstoff hvor man blander hydrogen og diesel.

Det ene sporet er altså å fortsette plattformen for forbrenningsmotoren. Så har du batteriteknologi som blir en del av energikilden, og der ligger barrieren på hvor mye du kan lade. Det blir alltid et kompromiss mellom kostnad, vekt og energimengden du kan ta med deg. Det eneste vi vet er at den utviklingen går ganske raskt, og man kan hele tiden bære med seg mer energi for hver batterigenerasjon som kommer.

Brenselceller

Så ser vi også brenselceller som en del av plattformen. Brenselceller er egentlig en generator. I dag finnes det veldig små brenselceller som går på metanol som vi kan bruke i en seilbåt, for eksempel. Det er mye å hente på å skalere opp denne teknologien. Volvo-konsernet har et samarbeid med Daimler-konsernet hvor vi jobber med å utvikle brenselceller som kommer til å finnes i våre lastebiler, men vi ser også på hvordan vi kan bruke teknologien på marine-siden også. Denne porteføljen av ulike løsninger som alle er under utvikling gjør at vi må være fleksible i våre plattformer fremover.

– Hvordan påvirker all elektronikken som omgir plattformene produktenes levetid, og hvordan ser du det i relasjon til bærekraft?

– Å kunne jobbe med flere ulike energikilder er en del av dette bildet. En båt kan være på markedet 20, 30, 40 eller 50 år. For å få den ligningen til å gå opp så jobber vi veldig mye med elektronikkarkitekturen i båten. Vi kan bryte det ned til tre ulike delsystemer: Delvis hvordan du får kraften ned i vannet, det vil si drev, IPS og så videre. Effektivitet i dette leddet vil fortsatt være veldig viktig for å bruke så lite energi som mulig for å gjøre jobben. Der legger vi fortsatt mye innsats i utviklingen. Neste del er elektronikkarkitekturen, det vil si hvordan du styrer og fordeler energien. Der jobber vi også med en langsiktighet, for at en elektronikkplattform som du setter i båten skal holde over tid. Så har du energikilden. Der ser vi at det må finnes mulighet til å bytte den ut over tid. Når man begynner å modularisere systemet, så kan man også begynne å jobbe med ulike tidsfaktorer. Jeg tror vi kommer til å designe båter der man må kunne bytte ut energikilden, men vi bevarer både elektronikksystemet og propulsjonssystemet. Det er slik vi tenker langsiktig.

Ingen sluttdato

– Har Volvo Penta satt en dato for når dere vil slutte å produsere forbrenningsmotorer?

– Vi har ikke satt en slik dato, og vi kommer nok heller ikke til å gjøre det. Som jeg snakket om tidligere, så er forbrenningsmotoren også en plattform som kan forbrenne miljøvennlige drivstoff. Over lengre strekninger, innenfor visse kommersielle segmenter og så videre, så er det veldig vanskelig både ut fra et sikkerhetsperspektiv og et rent energiperspektiv å se en fremtid der vi bare har batterier. Vi ser forbrenningsmotoren som en del av et større puslespill, og dens betydning kommer til å bli mindre når batterikapasiteten og brenselcellene blir større. For øyeblikket har vi ikke noe sluttdato, men forsøker isteden å utvikle plattformen mot miljøvennlig forbrenning, avslutter Johan Inden i Volvo Penta.