Båtfolk som ferdes på Drammenselva må være oppmerksom på at omfattende arbeider nå pågår.
Båtfolk som ferdes på Drammenselva må være oppmerksom på at omfattende arbeider nå pågår.

Brorivning i Drammen

Rivingen av bybrua over Drammenselva er i gang og en vaktbåt vil hjelpe til med trafikkavviklingen i anleggsområdet.

Publisert

Alt maskinelt arbeid må stoppes hvis en båt skal passere, men også anbefalt farled vil variere i perioden ettersom entreprenøren river suksessivt fra Strømsø mot Bragernes. Dette merkes ved behov, men det vil ikke bli merket med frihøyde.

I tillegg vil en lekter med rivemasser med ujevne mellomrom slepes til riggområdet Holmennokken for å tømmes. Også annen anleggsaktivitet og lektertransport vil finne sted.

Entreprenøren har en vaktbåt som har samband med rivemaskinistene. Når en båt nærmer seg området stoppes alt arbeid mens båten passerer. Båtførere oppfordres til å holde lav fart og passere effektivt forbi slik at ikke arbeidet hindres unødig.

– Vi ber om ekstra årvåkenhet og om å holde god avstand til pågående arbeider, sier prosjektsjef Tommy Iversen til Drammen kommunes hjemmesider.

Først når brooverbygningen er fjernet vil båter kunne passere mellom fundamentene uten at arbeidene stoppes.

I området hvor lektere manøvreres er det av sikkerhetshensyn skiltet fortøyning forbudt. Dette gjelder per nå kommunal gjestebrygge på Bragernes (unntatt Skutebrygga), samt den delen av Jernbanekaia som er avsperret. Eventuelle fortøyde båter uten eier til stede fjernes eller taues vekk ved behov, og på eiers risiko.

Riving av brooverbygningen pågår på dagtid frem til fellesferien, men det er ikke planlagt å arbeide på natt eller søn- og helligdager. Etter ferien starter grunnarbeider for ny bro.

Målet er å holde leden åpen gjennom hele prosjektet, men puljevis passering kan innføres i forbindelse med spesielle operasjoner. Dette avtales fortløpende med havnemyndighetene.