LIGGER STILLE: Norske båter ligger for det meste stille hele året, viser tall fra Båtundersøkelser.
LIGGER STILLE: Norske båter ligger for det meste stille hele året, viser tall fra båtundersøkelser.

Norske båter brukes én dag i året

Gjennomsnittlig kjørelengde for de fleste norske båter er 21 timer i året, viser tall fra båtundersøkelser. Skyldes ekstrem dyrtid, tror Norboat.

Publisert Sist oppdatert

Tallene viser antall timer motorene i norske motorbåter er i bruk per år. Tallene viser dermed effektiv brukstid for motorene. De fanger dermed ikke opp for eksempel brukstiden for båten når den ligger stille på tur for eksempel i en gjestehavn. Likevel er tallene oppsiktsvekkende lave. Hvis det et 1,2 millioner båter i Norge viser tallene at de fleste ligger stille 364 dager i året!

ULIK BRUK: Alle bruker båtene ulikt, minner Magnus Ryhjell i Norboat om, men vi lever også i en ekstrem dyrtid, sier han. Det kan bety at folk bruker båtene mindre.
ULIK BRUK: Alle bruker båtene ulikt, minner Magnus Ryhjell i Norboat om, men vi lever også i en ekstrem dyrtid, sier han. Det kan bety at folk bruker båtene mindre.

– Alle bruker båten ulikt

– Det er viktig å huske på at alle bruker båten ulikt, sier Magnus Ryhjell i Norboat. Noen bruker den mye og noen bruker den lite, noen kjører mye og noen ligger mye stille. Slik jeg ser dette er disse tallene et snitt av et stort antall båter og da er det ikke så rart at de fremstår som lave. 

– Ekstrem dyrtid

BÅTBRUK PER ÅR: Tallene i tabellen viser antal timer norske båter er i bruk per år i gjennomsnittlig effektiv kjørelengde. Kilde: Norboat.
BÅTBRUK PER ÅR: Tallene i tabellen viser antall timer norske båter er i bruk per år.

– Vi skal også huske på at vi er i en ekstrem dyrtid, sier Ryhjell, hvilket også gjelder drivstoffpriser, hvilket gir grunn til å anta at mange har ligget lenger i gjestehavner og uthavner mellom hver etappe og heller koser seg i ro. Vi vet fra tidligere at folk som regel bruker motortimer som fremkommer i instrumentene i båten når de svarer på brukstimer. Dette tallet er som oftest timer motoren har vært i gang, hvilket er noe helt annet enn antall timer båten har vært i bruk. Hvis man skal anta at disse tallene er lavere enn tidligere år, vil jeg si at de viser båtfolk som har tatt grep for å spare penger og miljø ved å nyte flere dager med båten i ro, sier Ryhjell.

Slik er tallene:

Tallene fremkommer som et gjennomsnitt av tallene fra to ulike båtlivsundersøkelser som er gjennomført med ulike mellomrom. Undersøkelsene er gjennomført blant flere av innenbords - og utenbordsmotorleverandører. De kjenner motorenes kjørelengde.