Kartverket fornyer i sørlandsbyene

Statens kartverk gir nå ut et helt nytt havnekart for Grimstad - og i løpet av året blir også «nabokartet» over Arendal forbedret og utvidet. 

Publisert Sist oppdatert

Det nye kartet (#541) er i målestokk 1:20 000, med et utsnitt av selve Grimstad havn i målestokk 1:10 000. Tidligere ble sørlandsbyen kun dekket av et standard-kart i målestokk 1:50 000.