Oljesølet: Småbåteiere tar seg til rette

Innesperrede eller utestengte båteiere tar saken i egne hender og bryter koblingene mellom oljelensene som er lagt ut i skjærgården på Sør- og Østlandet.

Publisert Sist oppdatert

Det er forbudt å kjøre båt der fjorden er fysisk sperret, uten at alle båtfolk respekterer dette. Mange har store problemer med å komme til og fra hytter og båtplasser, og noen tar seg til rette. Ifølge dagbladet.no er det observert at fritidsbåtførere har brutt koblingene og ikke klart å koble lensene skikkelig sammen igjen. Dermed har oppfanget olje igjen tatt på rek, og det er derfor nå opprettet vakthold ved enkelte lenser.

Passeringspunkter opprettes

På den annen side vil det utvalgte steder også være mulig å passere lensene i samråd med opprydningmannskapene. Hvilke områder dette til en hver tid gjelder er det derimot ikke lett få å oversikt over. Kystradioen sitter for eksempel ikke på denne informasjonen, men det kan være mulig å ringe følgende nummere for de enkelte, berørte fylker:

Vestfold: 982 63 041

Telemark: 913 24 506,

Aust Agder: 907 50 031.

I tillegg kan hardt rammede Bamble kommune kontaktes på 35 96 50 00 for lokal informasjon.

Oppdatert kart over innsatsområdet kan hentes på http://kart.kystverket.no. Markér kategori «Full City» og klikk «registrering av påslag» og «registrering av utlagte lenser».

www.kystverket.no har også en samleside med informasjon om havariet og oppsamlingsaksjonen.

Ikke ulovlig

Selv om det er ulovlig å bryte lenselenkene og å kjøre i avsperrede fjorder, er det ikke ulovlig å ferdes andre steder i de forurensede områdene. Likevel oppfordrer havnedirektør Finn Flogstad i Grenland havn båtfolket til å kjøre minst mulig i forurensningssonen, både av hensyn til den enkelte båteier og båt - men også fordi båttrafikk og bølger kan gjøre opprydding og innhenting av sjøfugl enda vanskeligere.

- Det er svært viktig at småbåter respekterer alle sperringer så vi ikke risikerer mer forurensning enn vi allerede har, sier Flogstad til NRK.