Oljesølet: Havaristen oppretter skadekontakt

Oljesølet: Havaristen oppretter skadekontakt

Har du fått skader på båt, kai, bruk og tauverk etter «Full City»-havariet? Nå offentliggjør Kystverket kontaktinformasjon for fremming av erstatningskrav.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Kystverket har havaristens forsikringsselskap bedt om at skader på privat eiendom innrapporteres og registreres hos Tirco Wesmans AS. Dette er et firma som har spesialisert seg på utredninger av skader og krav knyttet til transportindustrien.

Innrapporteringene gjelder skader på privat eiendom, såkalt tredjepartsskade på for eksempel brygger, tauverk, båter og lignende. Selskapet kan kontaktes på telefon 40 00 43 88 - 934 89 025. E-post: office@tirco-wesmans.no

Kystverkets siste rapport om oljesølet etter havariet er at det er observert olje «langs hele kysten av Aust-Agder, fra grensen mot Telemark til Ramsøya ved Ulvøysund mot Kristiansand. Oljen er lokalisert i avgrensede områder på spesifikke steder, og det er ingen sammenhengende oljefilm mellom de forskjellige påslagssteder. Det er ingen observasjoner av olje mellom Grimstad (Håøya) og Ramsøya». Kilde: Kystverket.no

Hovedbildet: «Full City» på grunn ved Langesund.

Foto: Anders Brenna, Teknisk Ukeblad CC-BUWkipedia