Oljesølet: Gratis vask av småbåter

Oljesølet: Gratis vask av småbåter

Det blir nå opprettet en ordning for gratis vask av småbåter som har blitt tilgriset etter oljekatastrofen på sør-østlandet.

Publisert Sist oppdatert

Miljøfirmaet Veolia Miljø industri AS skal stå for rensingen, og ordningen gjelder både private båter og mannskapsbåter i hele distriktet. Tilbudet er ifølge Kystverkets kostnadsfritt for båteieren.

Eiere av tilgrisete båter kan ringe Veolia på telefon 970 58 866 for registrering av rensebehov. Etter registrering vil firmaet så ta kontakt for avtale om tid og sted for henting av båten - som deretter rengjøres på et mottaksenter på land og kjøres tilbake til avtalt sted for sjøsetting.

Dette skal være en miljøvennlig og sikker måte å få rengjort tilsølte båter, slik at ytterligere viderespredning av olje unngås - men Kystverket understreker at båtene må settes ut igjen i rent vann om tilbudet skal ha den ønskede miljøeffekten.

Kystverket sier også at det må påregnes ventetid for vasketilbudet. Det er mange, mange båter som skal gjøres rene etter utslippet fra havaristen «Full City».

Foto, hovedbildet: LN-HTD/Kystverket (Kystverkets overvåkningsfly)