FORSVINNER. Svaibøyene blir nå fjernet fra BOFs naturhavner på vestlandet.

Fjerner bøyer grunnet pengemangel

Bergen og omland friluftsråd fjerner alle svaibøyene fra naturhavnene i skjærgården fra Austevoll til Austrheim. Årsaken er pengemangel.

Kutt i støtten fra regjeringen i kombinasjon med prisøkningen på drivstoff og materialer gjør at BOF ikke lenger har råd til å vedlikeholde bøyene, som ble lagt ut for vel ti år siden i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund, med tilskuddsmidler fra Gjensidigestiftelsen.

BOF sier til NRK Vestland at kostnadene til strøm, drivstoff, materialer og annet utstyr kommer til å øke med 1,5 millioner kroner i år. De må det kuttes i aktiviteten og vedlikeholdet av bøyene nedprioriteres.

Av hensyn til sikkerheten er eneste alternativ å fjerne bøyene slik at båtfolk ikke bruker materiell som kan ryke når det lunefulle vestlandsværet drar seg til.

Daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, Morten Dåsnes, forteller til NRK at friluftsråd over hele landet kjenner på kuttene, men at BOFs kutt er dramatisk.

– Vi kjenner ikke til noen andre som tar inn svaibøyene. Men andre har kanskje litt færre vask av toaletter, eller tømmer søppeldunkene sjeldnere.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen, skriver i en e-post til NRK at regjeringen ønsker å fremme «et aktivt friluftsliv som gir gode opplevelser og store helsegevinster for befolkningen», men at utgiftsøkningene i 2022 har gjort at de har vært nødt til å kutte i støtten til viktige friluftsområder.