HIB: Inndirekte belysning skal gjøre navigasjonen enklere.

Kysten Kristiansand-Lindesnes merkes om

Kystverket skal merke om leden, og vil ha innspill fra båtfolket.

Publisert Sist oppdatert
KYSTVERKET: Steinar Hansen har ansvaret for å utarbeide ny merking langs kysten.

– Sjøveien på strekningen Lindesnes til Kristiansand ble sikret med navigasjonsinnretninger i tidsperioden 1880-1935. Opp gjennom tiden er det gjort oppgraderinger i enkelte områder. I dag bærer strekningen preg av navigasjonsinstallasjoner som ikke lenger er tilpasset dagens sjøtrafikk. Kystverket planlegger derfor en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Lindesnes - Kristiansand med oppstart i 2019, skriver Kystverket, og ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan, også båtfolket via Konglig Norsk Båtforbund.

Enklere navigering

Kystverket ønsker en merking som tar hensyn til alle brukere av farvannet, også fritidsbåter, slik de startet med i Oslofjorden for to år siden. Merkingen skal bli helhetlig og logisk.

– Jeg håper vi en dag kan seile nattestid fra by til by, intuitivt. Så lenge båtføreren vet hovedretningen på leden, er det bare holde seg på riktig side av røde og grønne HIBer. Og skulle man seile mot en sektorlykt, vil den alltid bli grønn når man kommer for langt til styrbord og rød når man kommer for langt til babord. En sikker seilas der kartplotteren kun er ett hjelpemiddel i rekken. Men vi har ennå en lang vei før vi kommer dit, fortalte senioringeniør Steinar Hansen i SEILmagasinet nr. 6-2017. Hansen er leder for prosjektet.

LES: Nå skal kysten merkes om 

Indirekte lys

Kystverket fjerner staker og lykter og erstatter disse med nye sektorlykter, og HIBer, en forkortelse for «hurtigbåtmerker med indirekte belysning». Alle de nye merkene har strømbesparende LED-belysning, solcellepanel og batteri. Det reduserer installasjons og vedlikeholdskostnadene betraktelig. Alle de nye merkene er utviklet av Kystverket. Den indirekte belysningen gjør det mulig å avstandsberegne merkene i mørket.

De nye sektorlyktene, Litus Lux, har sektorinndeling etter den internasjonale IALA-standarden. Det vil si at et fartøy som seiler mot lykta i hvit sektor alltid vil ha grønn sektor på styrbord (høyre side) og rød sektor på babord (venstre side) uavhengig av leias hovedretning. 

HIB-lanternere har Kystverket utviklet i to størrelser. Dirigens Lux brukes i hovedleder, mens miniutgaven brukes på trangere steder hvor det er mest fritidsbåter som ferdes. 

Utformingen av objektet er retningsgivende ved at kjegla peker i retning til trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lys på 0,9W. Den gulfargede indirekte belysningen på kjegla bidrar til at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Utviklingen av lanterner med indirekte belysning startet i etterkant av Seacat-ulykken, og har betegnelsen HIB (Hurtigbåt merke med indirekte belysning), men installasjonen har vist seg meget anvendelig for oppmerking av farvann til alt fra store skip til mindre fritidsfartøyer. 

Øker sikkerheten

– HIB er utviklet for å kunne orientere deg i høy hastighet. Du bør holde god utkikk og konsentrerer deg om omgivelsene og sjømerkene. I høy hastighet og trengt farvann er det direkte farlig å se ned i en plotter lengere perioder. Merkingen ble utviklet for hurtiggående passasjerskip, og har økt sikkerheten. Merkingen vil også øke sikkerheten for fritidsbåter om båtfolket venner seg til å bruke dem, mener Hansen.

Når ny merking blir gjennomført, mener Hansen at båtførere vil få en enklere hverdag.

– Slik som merkingen er nå, er den ikke alltid intuitiv. Skal du seile om natten må du neste pugge lyktenes sektorer og fyrkarakteren, mener Hansen. Du kan fort miste tråden hvis du er ukonsentrert.

HIB-lanternene har fått en spesielt ikon i kartene med en gul glorie. Dette er særegent for Norge, og ikke alle internasjonale kartleverandørene merker slike lanterner med det nye ikonet. 

Sjekk planene

Kystverket har nå publisert kart og detaljer over sine planer for kyststrekket Kristiansand-Lindesnes. Dette kan du laste ned å studere. Kystverket ønsker tilbakemeldinger på sine planer, slik at det tilfredsstiller båtbrukerne på best mulig måte.

Du finner planene her.

 

 

 

 

 

HIB: Hurtigbåtmerkingen kommer i to størrelser. Skjørtet blir belyst i mørket, og det forenkler avstandsbedømmingen.
IKON: HIB-lanternene skal være merket med gul glorie. Ikke alle kartprodusenter har tatt i bruk det nye ikonet.
KART: Kystverket har utarbeidet kart med ny merking.