Vil evaluere vestpåbud

Dødsulykker med båt har økt kraftig hittil i år.

Publisert Sist oppdatert

Antall dødsulykker med fritidsbåt har økt kraftig i år i forhold til i fjor. På et seminar om sjøsikkerhet  på Stortinget i går kom det frem ferske tall for ulykkessommeren 2015.

Statssekretær Ayhan Dilek i Nærings- og fiskeridepartementet bekreftet på seminaret at regjeringen vil evaluere vestpåbudet. KNBF hadde tatt initiativ til seminaret for å gi politikerne best mulig faglig grunnlag for å vurdere tiltakt for sjøsikkerhet.

Trendbrudd

Ifølge tidligere president Peter Larsen i Norges Seilforbund var det 31 omkomne fra fritidsbåt pr 4.september i år. Dette er nesten en dobling fra i fjor, da det var 17 omkomne på samme tidspunkt.

Antallet dødsulykker på sjøen har vist en synkende trend de siste tiårene med et snitt de senere årene rundt 30 omkomne på årsbasis. Hovedregelen er at flere drukner i somre med godvær enn kjølige somre. Årsaken er rett og slett at flere er ute med båt når det været er bra.

–    Men året i år viser et klart brudd med langtidstrenden. Været har ikke vært spesielt bra. Likevel ser vi at dødsulykkene stiger kraftig, sa Larsen på seminaret.

Risiko

Presidenten i Seilforbundet mener at årets erfaring viser at vestpåbudet ikke treffer. Han mener påbudet umyndiggjør båtfolket, men innser at det neppe blir aktuelt å reversere prosessen.

–    Men jeg  håper at det blir utformet en bedre lovtekst som legger større vekt på risiko. Det bør ikke være påbudt med vest i lavrisikosituasjoner, det vil si når været er godt, båten stabil og farten er langsom. Påbudet bør knytte seg til høy fart, dårlig sikt og om man er alene om bord, sa Larsen.

Menn

Båtliv la merke til at Ole Petter Parnemann i Politidirektoratet nikket bifallende til Larsens betraktninger. Også Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) stiller seg bak forslaget fra Seilforbundet. Til sammen organiserer de to forbundene 60.000 båtfolk i Norge.

Statistikken viser at et stort flertall av de som drukner fra båt er menn over 40 år som er alene i båten. Av 96 personer som har druknet i Norge fra 2013, er 90 menn og seks kvinner. Svært mange av dem er over 60 år.

Statistikken over omkomne viser også dødsfall forårsaket av annet enn drukning, som kollisjoner i høy fart og kullosforgiftning. Når det det kommer til drukning, er det fortsatt slik at et stort flertall av dem som har druknet i år ikke har brukt vest. Ingen som arbeider med sjøsikkerhet bestrider fornuften i å bruke redningsvest.