Gro Kielland skal lede ekspertutvalget som Samferdselsdepartementet har nedsatt. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0
Gro Kielland skal lede ekspertutvalget som Samferdselsdepartementet har nedsatt. Foto: Kystverket/CC BY-NC 2.0

Ekspertutvalg for ubåten U-864 er klart

Kvikksølvubåten U-864 som ligger utenfor Fedje har skapt engstelse. Nå er et ekspertutvalg nedsatt.

Publisert

Samferdselsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland. Det skriver departementet i en pressemelding. De skriver videre at Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien.

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i ubåtvraket som ligger på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt sammen et svært kompetent utvalg som skal se på hvilke muligheter som finnes, og gi oss et oppdatert grunnlag å ta en beslutning på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Utvalget skal se på om det er ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Samferdselsdepartementet skriver i pressemeldingen at håndteringen av U-864 er komplisert. Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har vurdert de tre alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last. Kystverkets arbeid legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling. Utvalget skal bruke relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer.

Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av last eller vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Utvalgets rapport skal være klar innen 1. november 2021.

Utvalgets medlemmer:

Gro Kielland, styremedlem i bl.a. Aker BP

Martha Kold Bakkevig, styremedlem i bl.a. Kongsberggruppen

Per Buset, TIOS-Group

Sylvia Frantzen, forsker Havforskningsinstituttet

Kristin Magnussen, Partner i Menon

Viktor Nilsen-Nygaard, Marine Manager Equinor

Deborah Oughton, direktør for CERAD og professor ved NMBU

Øyvind Voie, Forskningsleder FFI

Eric Waymel, Offshore Operations Manager TechnipFMC

Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv.

Powered by Labrador CMS