Statsbudsjettet 2021:

ENDELIG: Kravene om bedre redningsberedskap i øst-Finnmark blir nå trolig innfridd. Foto: Wikimedia Commons

Vardø får ny redningsskøyte

Etter mye debatt om beredskapssituasjonen på den østlige Finnmarkskysten er det nå klart at regjeringen setter av 15 millioner kroner til drift av ny, permanent stasjonert redningsskøyte i Vardø.

Tilskuddet til å etablere en fast redningsstasjon i landets østligste by kommer i statsbudsjettet for 2021.

– Kysten av Finnmark er værhard og utsatt. En fast bemannet redningsskøyte i Vardø vil gi bedre trygghet for alle som bor og ferdes i disse kystområdene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.

Strekningen fra Redningsselskapets fast bemannede skøyte i Båtsfjord og til grensen mot Russland er den lengste i landet som ikke har dekning av en redningsskøyte.

– En fast bemannet redningsskøyte i Vardø vil bidra til økt slepebåtberedskap og sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid som vil gi økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark, heter det i pressemeldingen.