Statsbudsjettet 2021

DYRERE: Drivstoff til båtbruk blir dyrere med statsbudsjettet som legges fram i dag.
DYRERE: Drivstoff til båtbruk blir dyrere med statsbudsjettet som legges fram i dag.

Solid økning av drivstoffavgiftene

I forslaget til statsbudsjett for 2021 vil regjeringen skru opp CO-avgiften på bensin fra 1,26 til 1,37 kroner per liter. For diesel øker avgiften fra 1,45 til 1,58 kroner. Dette utgjør henholdsvis 8,73 og 8,97 prosent.

Publisert

Økningene må trolig sees i sammenheng med at regjeringen er inne i en solid diskusjon med seg selv om hvordan drivstoffavgiftene skal håndteres når stadig flere kjøretøyer blir elektriske. Veibruksavgiften er da en nøkkel i regnestykket. Denne avgiften inngår i dag i drivstoffavgiftene og betales altså ikke av el-biler.

ØKER: Finansminister Jan Tore Sanner vil øke drivstoffavgiftene i 2021, men regjeringen har ikke lengre et flertall bak seg i Stortinget og er avhengig av støtte.
ØKER: Finansminister Jan Tore Sanner vil øke drivstoffavgiftene i 2021, men regjeringen har ikke lengre et flertall bak seg i Stortinget og er avhengig av støtte.

I årene fremover vil trolig deler av avgiftsregimet endres, men for 2021 videreføres dagens system, med mindre de trolig ganske vanskelige budsjettforhandlingene skulle medføre virkelig store omlegginger.

Satsene for veibruksavgift på diesel reduseres i forslaget til statsbudsjett med et par øre fra 2020 til 2021, men de fleste båtfolk har anledning til å fylle farget diesel uten veibruksavgift og kuttet får ingen direkte konsekvenser for båtøkonomien.

For bensinfolket er saken en helt annen. Det selges ikke selges «grønn bensin» uten veibruksavgift, selv om store påhengsmotorer og bensindrift blir vanligere og vanligere på svært mange fritidsbåter. Dermed er denne bilrelaterte avgiften absolutt relevant. For bensin legger regjeringen opp til en økning av veibruksavgiften på ti øre til kr 5,01 per liter. Dette kommer altså i tillegg til CO2-avgiftsøkningene, som gjelder både bensin og diesel, uansett farge.

Powered by Labrador CMS