Nei til båtsertifikatet

Båtbransjen mener forslaget til obligatorisk båtførersertifikat er dyrt og lite egnet til å redusere ulykkene.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Norboat hevder at de fleste ulykkene med fritidsbåter skyldes feil holdninger, og ikke mangel på kunnskap. Norboat anslår kostnadene ved å innføre et obligatorisk båtførerbevis, slik dette er foreslått av det såkalte arbeidsutvalget, til om lag to milliarder kroner. Norboat tviler på nytten, og henviser blant annet til at politiet mener dagens regelverk er godt nok, bare politiet tilføres nok ressurser til å håndheve dem.

–    De fleste drukningsulykker skjer fra småbåter. Ofte er det alkohol med i spillet. Vi ser at sjøvettkampanjene har resultert i nedgang i antall drukningsulykker de siste årene, skriver bransjen i Norboat News, som nylig er sendt ut til medlemmene.

Norboat mener påbud om bruk av redningsvest i småbåt vil være et mer treffsikkert virkemiddel enn obligatorisk opplæring for alle eiere av båt over syv meter eller motor over 25 hk.

Norboat er også skeptisk til tanken om at obligatorisk opplæring vil komme de såkalte fartsbøllene til livs. Igjen mener Norboat ulykkene skyldes holdninger mer enn mangel på kunnskap. Norboat  er likevel med på innføring av sertifikat for båter som går fortere enn 25 knop.

Bransjeorganisasjonen er også opptatt av at forhandlere må gå ordentlig gjennom båtene de selger med kjøper, og at de må ta en prøvetur på vannet sammen. Norboat er høringsinstans for forslaget om obligatorisk båtførersertifkat, som har høringsfrist i september.

Forslaget innebærer at alle som kjører båt over syv meter, eller med motor over 25 hk, skal ha sertifikat, med unntak av folk født før 1950. Sertifikatet skal innføres over en treårsperiode, og innebærer ikke praktisk opplæring, kun teoretisk eksamen.  Planen er å starte innføring av sertifikatet fra neste år. Sjøfartsdirektoratet beregner at over 400.000 nordmenn må ta sertifikatet de neste tre årene.

Er du for eller mot obligatorisk båtførersertifkat? Si din mening på våre debattsider her.

Vil du ha passord for å delta i debatt? Registrer deg her.

Powered by Labrador CMS