Miljøet i Oslofjorden

MÅ TA REGNINGEN Staten må ta regningen med rensing for å tillate en femdobling av nitrogenutslipp fra Chemring i Oslofjorden, sier Lars Dalen i Marinreparatørene.
MÅ TA REGNINGEN Staten må ta regningen med rensing for å tillate en femdobling av nitrogenutslipp fra Chemring i Oslofjorden, sier Lars Dalen i Marinreparatørene.

Femdobling av nitrogenutslipp -Staten må ta regningen

Staten tillater utslipp av 160 tonn nitrogen fra Chemring. Det vil femdoble nitrogenutslippene i Oslofjorden. - Staten må også ta regningen for nitrogenrensingen, sier Lars Dalen i Marinreparatørene.

Publisert Sist oppdatert

Myndighetene har gitt sprengstoffabrikken Chemring Nobel på Hurum tillatelse til å slippe ut 160 tonn nitrogen i Indre Oslofjord. Saken er unntatt offentlighet, men årsaken er kort forklart at fabrikken produserer kjemikalier som skal sikre norsk ammunisjonsproduksjon i årene som kommer.

Tillatelsen fører til en femdobling av dagens utslipp. Krigen i Ukraina og den spente verdenssituasjonen gjør at Norge må produsere mer ammunisjon for å unngå tomme lagre, skriver Marinreparatørene i en pressemelding.

Dramatisk for fjorden

– Dette er svært dramatisk for fjorden, og går i helt gal retning. Samtidig er det umulig å ikke forstå og respektere avgjørelsen, sier daglig leder Lars Dalen i Marinreparatørene.

Marinreparatørene jobber med konkrete tiltak for å bedre havmiljøet i Indre Oslofjord, og er dypt bekymret for konsekvensene.  Det er allerede for mye nitrogen i Oslofjorden. Dette fører blant annet til gode vekstvilkår for uønskede trådalger – såkalt «lurv» – som kveler livet på grunna, og det kan føre til store algeoppblomstringer som reduserer oksygeninnholdet i fjorden. 

– Miljøsituasjonen er allerede alvorlig, og større utslipp av nitrogen er absolutt det siste som trengs, sier Lars Dalen.

Staten må ta regningen

Et av hovedgrepene for å redde fjorden er en storstilt utbygging av renseanlegg som fjerner nitrogen. Det er kommunene som skal ta regningen, men store kostnader fører til at utbyggingstempoet blir altfor lavt.

– Etter denne avgjørelsen er det helt urimelig at ikke staten tar sin del av regningen for nitrogenrensingen i Oslofjorden, mener Dalen.

Utbyggingen av rensekapasiteten vil ta tid, mens de økte utslippene er rett rundt hjørnet. Derfor må man i mellomtiden intensivere andre miljøtiltak, som i alle fall lokalt kan dempe skadevirkningene fra noe.

Første marine nyttehage

Nylig lanserte Marinreparatørene Norges første marine nyttehage, et regenerativt akvakulturanlegg der det dyrkes sukkertare og blåskjell, som vil bidra til en netto positiv for fjorden.

- Marine nyttehager bidrar til å fjerne nitrogen, og produserer i tillegg mat. Det gir også de marine artene i fjorden et leveområde, forteller Dalen.

Han sier at dette langt fra er nok til å kompensere for den dramatiske økningen i nitrogenutslipp, men mener det bør satses på.

 

– Det er kanskje det mest effektive vi kan gjøre nå. Vi er klare til å sette i gang slike anlegg flere steder i fjorden, avslutter Dalen.