KUNNSKAP: For å få ned antallet ulykker på sjøen kreves det innsamling av data.
KUNNSKAP: For å få ned antallet ulykker på sjøen kreves det innsamling av data.

Vil bedre ulykkesstatistikken på sjøen

Magne Rommetveit og fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har sendt inn forslag for å øke sikkerheten for fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert
BÅTMANN: Magne Rommetveit er fra Stord og har i dag en 25-fots motorbåt med dekkshus.
BÅTMANN: Magne Rommetveit er fra Stord og har i dag en 25-fots motorbåt med dekkshus.

Øverføring av kunnskap

Forslagstillerne registrerer at Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bruker lite av sitt budsjett på tiltak for økt sikkerhet for fritidsbåter. Stortingsrepresentantene trekker frem Kongelig Norsk Båtforbund, KNBFs ide om å samle inn data og føre statistikk over ulykker med fritidsbåter. De mener at overføring av erfaring og kompetanse fra både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet bør nyttes til å forebygge ulykker med fritidsbåter.

Samle kompetanse

Stortingsrepresentantene mener det er en utfordring at det er tre ulike departement med hvert sitt ansvarsområde som jobber med sikkerhet på sjøen. Samferdselsdepartementet har infrastruktur, forebyggende trygghet på sjøen under Næringsdepartementet, og beredskap under Justis- og beredskapsdepartementet. Forslagstillerne etterlyser et bedre samarbeid mellom departementene, og nevner Redningsselskapet som en viktig instans for sikkerheten på sjøen.

De mener det er uheldig at ulykker skal rapporteres til Politiet, og mener at det skaper underrapportering.

 

Forslag for å øke sikkerheten

Magne Rommetveit og kollegaer mener det er viktig med flere tiltak for å redusere dødsulykker, og har satt opp fem punkter.

• Etablere en ulykkesgruppe for å undersøke og innsamle data for å hindre flere ulykker og branner.

• Vurdere om andre instanser enn politiet skal være meldingsinstans ved hendelser og ulykker med fritidsbåter.

• Vurdere fartsreduksjon i utsatte farvann

• Tiltak som kan styrke at påbud om flytevest gir resultater

• Sikre at bransjeorganisasjoner og Redningsselskapet blir en viktig partner i arbeidet med å utforme en ny strategi for å øke tryggheten ved bruk av fritidsbåt. 

 

TILTAK: Påbud av bruk av redningsvest snudde ikke drukningsstatistikken.
NAVIGASJON: 15 personer dør hvert år som konsekvens av grunnstøtinger.
NAVIGASJON: 15 personer dør hvert år som konsekvens av grunnstøtinger.
TILTAK: Påbud av bruk av redningsvest snudde ikke drukningsstatistikken.
TILTAK: Påbud av bruk av redningsvest snudde ikke drukningsstatistikken.