SJEKKER TRAFIKKEN: Under årets pinseaksjon kontrollerte Tolletaten rundt 100 båter i samarbeid med Kystvakten. På bildet førsteinspektør Per Magne Solberg.
SJEKKER TRAFIKKEN: Under årets pinseaksjon kontrollerte Tolletaten rundt 100 båter i samarbeid med Kystvakten. På bildet førsteinspektør Per Magne Solberg.

Tollernes pinsefangst

Under den grundig varslede pinsehelgaksjonen kontrollerte Tolletaten og Kystvakten nær 100 fritidsbåter. Det resulterte i både beslag og flere fortollinger.

Kontrollen strakk seg fra Halden til Langesund. Området er grensenært og dermed høyt trafikkert av grensekryssende båtfolk. Og tross mye vind og røffe forhold tok mange turen ut i båt denne pinsehelgen.

Tolletaten stilte med tollkrysserne «Svinør», «Snøgg» og «Hauk», mens Kystvakten stilte med to KV «Tor» og KV «Nornen».

STOFFBESLAG: Også narkotiske piller og noen gram amfetamin ble beslaglagt.
STOFFBESLAG: Også narkotiske piller og noen gram amfetamin ble beslaglagt.

Under aksjonen kontrollerte Tolletaten rundt 100 grensekryssende fritidsbåter. Det resulterte i syv fortollinger på til sammen 1390 kroner. I tillegg gjorde Tolletaten beslag av narkotiske piller og noen gram amfetamin.

– Målet med aksjonen har vært å informere båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, kontrollere og vise tilstedeværelse. Det har vi lykkes godt med, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal, i en pressemelding.

De samme toll- og kvotereglene gjelder til havs som på land, og tolletaten kontrollerte også fartøy som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner.

I fjor avdekket Tolletaten flere brudd på disse reglene.

– I år derimot registrerte vi ingen slike brudd. Det ser vi på som positivt og kan tolkes som at båtfolket har blitt flinkere på dette området, mener Jan Aage Oppedal.

VELLYKKET: Tolloverinsektør Jan Aage Oppedal (t.v) er godt fornøyd med årets aksjon.
VELLYKKET: Tolloverinsektør Jan Aage Oppedal (t.v) er godt fornøyd med årets aksjon.

Pinseaksjonen ble også benyttet til å trene på samhandling med Kystvakten. Norge har verdens nest lengste kystlinje, og sjøen er vår viktigste transportvei for frakt av varer.

– Aksjonen var god læring for begge etater. Med titusenvis av havneanløp hvert år trenger vi gode rutiner og godt samarbeid mellom statlige aktører for å regulere det som kommer inn til landet. Vi er alltid sterkere sammen, avslutter Oppedal.

Kystvakten er også godt fornøyd med årets aksjonen.

– Vi er jo den viktigste myndigheten på havet. Det er derfor viktig at vi støtter Tolletaten på en slik aksjon. Slik oppnår vi best mulig dekning og resultat, sier skipssjef Øystein Øksenvåg Johansen på KV «Nornen».