VÅGEN: Nå skal veteranskipene få hedersplassene i Vågen i Bergen. FOTO: Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.
VÅGEN: Nå skal veteranskipene få hedersplassene i Vågen i Bergen. FOTO: Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Veteranskipene i Bergen får plass innerst i Vågen

Bystyret i Bergen har vedtatt at veteranfartøyene i regionen er så verdifulle for byen at de fortjener å ligge på den mest eksponerte plassen, innerst i Vågen ved Strandkaien og Blomstertorget, Fisketorget og ut langs Zachariasbryggen.

Publisert Sist oppdatert

Bystyret i Bergen vedtok nylig etableringen av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Vedtaket er en anerkjennelse av den store frivillige innsatsen som er gjort på de mange fartøyene gjennom flere tiår. Bystyret understreker med sitt enstemmige vedtak at fartøyene og miljøet er så stort og viktig at det fortjener en nasjonal rolle.

Veteranforeningen skal bestemme

- Det som også er svært viktig er at det ikke blir Bergen Havn som skal styre området, mener Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Det er veteranforeningen som skal bestemme plassering av fartøy og hvem som til enhver tid kan komme og gå. -Det kan bli i minste laget med kaiplass, men mer kaiplass kan bli stilt til rådighet når behovet melder seg, sier laget i en melding etter vedtaket i bystyret.

Full drift fra 2023

Veteranlaget søker også eget lokale på land for sin administrasjon og for å ha et sted åS gamle Norges Bank er en foreløpig ordning for de mest presserende behovene, men lite egnet som permanent løsning.

Hvor lang tid det vil ta å etablere veteranforeningen og gi ny kaiplass til båtene er usikkert, men vi trolig vil kaianlegget være i full drift fra 2023. Bergen Nasjonale Veteranbåthavn inkluderer også havnene i Kystkultursenteret og Gamle Bergen.

Hva med fritidsbåtene?

Folk i fritidsbåter mener det nye tiltaket kan gå ut over muligheten til å besøke Vågen, men reaksjonen er likevel at Bryggen og veteranbåter hører naturlig sammen. Om det samtidig skal lages løsninger for å bedre kapasiteten til besøkende i fritidsbåt, er ukjent.