Kunnskapsmangel om båtsertifikat

Neste år innføres krav om obligatorisk båtførerbevis for båtførere som er født etter 1. januar 1980, men en fersk undersøkelse viser at påbudet har gått hus forbi hos nesten halvparten av båtfolket.

Publisert

Neste år innføres krav om obligatorisk båtførerbevis for båtførere som er født etter 1. januar 1980 og som skal føre båter over åtte meter eller båter med større maskin enn 25 hestekrefter.

Vel halvparten av landets innbyggere er om bord i en fritidsbåt i løpet av året, ifølge en landsrepresentativ undersøkelse InFact har gjennomført for båtbransjeforbundet NORBOAT.

- Tallet har holdt seg svært stabilt de siste tre årene og understreker nordmenns sterke tilknytning til båtlivet. Det er imidlertid urovekkende at over 40 prosent av denne gruppen ikke er klar over at det kommer nye sertifikatskrav til neste år, sier NORBOAT-direktør Erlend Prytz i en pressemelding.

Prytz mener det er enda verre at aldersgruppene som i denne runden berøres av regelene faktisk har dårligst kjennskap til nyordningen. Han sier myndigheter, brukerorganisasjoner og bransjen står overfor et viktig informasjonsarbeid.

Les mer om de nye reglene her.

NORBOAT tror både den nye sertifikatordningen og muligheten til å frata de som viser grov uaktsomhet retten til å føre båt, vil virke ulykkesforebyggende.

- Det er for øvrig godt å se at folk flest er mer oppmerksomme på bruk av flyteplagg enn tidligere. Det kan ikke gjentas ofte nok hvor viktig det er å bruke vesten som allerede er lovpålagt å ha om bord. Den har liten nytte hvis den ikke brukes, understreker Erlend Prytz.

 

Noen tall fra undersøkelsen:

  • Nærmere 50 prosent av landets befolkning har vært om bord i en fritidsbåt det siste året. Flere menn enn kvinner har vært i båt
  • Vestlandet ligger klart høyest, ca 60 prosent av vestlendingene har vært ombord i en fritidsbåt i løpet av året
  • Aldersgruppen 18-39 år har vært hyppigst ombord i fritidsbåt    
  • Over 40 prosent av båtbrukerne vet IKKE at det innføres et obligatorisk båtførersertifikat neste år
  • I aldersgruppen 18-39 år vet så vidt over 50 prosent at de må ta et slikt sertifikat
  • Sørlendingene har best kjennskap til den nye ordningen med 68 prosent. På vestlandet er kjennskapen nede i 59 prosent. I Oslo er det kun 32 prosent som kjenner til den nye sertifikatordningen. 
  • 56 prosent av båtbrukerne er blitt mer bevisst på bruk av redningsvest de siste 10 årene
  • Vestlendingene er de som har økt sin bevissthet mest, med 63 prosent.
  • Bevisstheten øker mer hos menn enn hos kvinner, over 60 prosent av mennene oppgir at de er blitt mer bevisst på bruken av redningsvest.
  • Bevisstheten ved bruk av redningsvest har økt mest i aldersgruppen over 60 år. Den har økt med hele 66 prosent de siste 10 årene.

Kilde: NORBOAT.

Illustrasjonsfoto: Jan Hanchen Michelsen

Powered by Labrador CMS