Kraftig økning i grunnstøtinger
Kraftig økning i grunnstøtinger

Kraftig økning i grunnstøtinger

I sommer hadde båtfolket langt flere grunnstøtinger enn samme periode i fjor, og aldri før har flere hatt GPS med integrert kart. Har det noen sammenheng?

Publisert Sist oppdatert

Tallene kommer fra Gjensidige, og kan derfor variere fra andre forsikringsselskaper. I tallene kommer det fram at det er nærmere 20 prosent flere kaskoskader, sammenlignet med samme periode i fjor.

–Dette viser at den positive skadeutviklingen de siste årene kan være i ferd med å snu,

sier produktutviklingssjef Robert Skar i Gjensidige.

Stadig flere får GPS med kart om bord i båten. Man skulle tro at dette hadde sammenheng med den økende skadestatistikken.

– Vi ser ingen sammenheng med flere grunnstøtinger og kartplotter om bord, sier Skar.

Produktutviklingssjefen oppsummerer sommeren med at det har vært en stor økning i skadehyppigheten av kaskoskader.

– Høy fart, mange nye båtførere på sjøen som følge av høyt nybåtsalg, og dårlig vær med mye vind kan være noen av årsakene til økningen, sier Robert Skar.

    Hyppigheten av tyveriskader er derimot omtrent på samme nivå som de siste fem årene.

Til Seilas sier Skar at prosentvis er det flere seilbåter enn motorer som grunnstøter.

Hovedtrekk i utviklingen på fritidsbåt

 • 13 % økning i antall skader siste 12 mnd.
 • 38 % økning i erstatninger siste 12 mnd.
 • Gjennomsnittskaden er nå 38.500 kroner
 • De siste fem årene har antall kaskoskader (grunnstøtinger, kollisjon, synking etc.) økt med  31 %
 • Kaskoskader utgjør 60 % av utbetalingene
 • Brannskader utgjør ca. 10 % av totale utbetalinger
 • Tyveri utgjør ca. 30 % av totale utbetalinger
 • Båtenes gjennomsnittsverdi er nå 182.000, en økning på 62 % siste 5 år
 • Planende båter har skade fem ganger så ofte som saktegående båter
 • Båter med utenbordsmotorer er mest tyveriutsatt
 • Tyverifrekvensen øker avhengig av motorstørrelse. Det går et skille på ca. 100 hk. Båter med større motorer enn dette er særlig tyveriutsatt

  Kilde: Gjensidige