Arkivfoto Båtliv.

KNBF satser på padling

KNBF går inn som samarbeidspartner i prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden, Norges padleforbunds nye storsatsing på breddepadlingen.

Publisert Sist oppdatert

Hovedleden skal gå fra svenskegrensen via Oslo til Risør, og blir den lengste i Norge.

I juni i år kom nyheten om at padlerne hadde fått 14,6 millioner kroner til prosjektet ro- og padleled av Sparebankstiftelsen DnB. I tillegg til den sammenhengende ro- og padleleden skal det lokalt kobles på nærmere 3000 km med padleruter.

Båtforbundet ønsker å bidra til ro- og padleledprosjektet via prosjektets organer og med faglige innspill samt praktiske bidrag i form av spredning av informasjon og nettverksbygging, melder KNBF på egen hjemmeside. Tilrettelegging for padlere vil gagne fritidsbåtfolket både direkte og indirekte, hevder KNBF. Padlerne er blant fjordens aller mykeste trafikanter, og tiltak som bedrer sikkerheten til padlerne vil også ivareta den gjennomsnittlige båtbrukerens sikkerhet og båtlivskvalitet.

Les også: Ser du kajakken?

Antall medlemmer i KNBF som har kajakk øker dessuten fra år til år: Den siste Båtlivsundersøkelse (2018) viste at hele 11 prosent av husholdninger med båt regner kajakk eller kano som familiens hovedbåt. Fra 2011 til 2017 er prosentandelen av husstander som har kajakk eller kano økt fra elleve til 18 prosent, eller nesten en dobling. Hele 27 prosent ser på kajakken eller kanoen sin som husstandens nummer to båt. Det er nesten en firedobling siden 2011, da prosenten var litt over sju.

Padlehuker

KNBF kan også stille seg bak ønsket om flere allment tilgjengelige oppholdssteder i strandsonen, og er glad for at padlehuker er en del av prosjektet. Langs kyststrekningen på 300 kilometer har mange båtforeninger lenge jobbet for å tilrettelegge for turpadlere blant medlemmene. Det er også mange foreninger som ønsker å komme i gang med tilrettelegging, og som kan ha nytte av en tilknytning til prosjektet.

Les også: Padleled i Vestfold