Praktisk Motorvedlikehold

FÅ PROBLEMER:
FÅ PROBLEMER:

Ni sesonger – få feil

Mye bruk og jevnlig vedlikehold har gitt oss ni tilnærmet problemfrie sesonger med vår Volvo Penta D6-370 i reportasjebåten.

Båtmagasinet byttet fra en Viknes 1030 med Yanmar-motor i 2012 til en Targa 27.1 med Volvo Penta D6. Noen år forut for båtbyttet hadde Volvo Penta problemer særlig med injektorene på sin nye D-serie, noe som fikk stor oppmerksomhet. Derfor var det knyttet en viss spenning til å konvertere fra grå til grønn motor. I forrige utgave (Båtmagasinet 3/2021), skrev vi om våre erfaringer med DPH-drevet og status for dette etter 1 700 driftstimer. Samtidig som vi fikk utført drev-servicen, ønsket vi å foreta en full sjekk på vår Volvo Penta D6-370 for å se hvordan tilstanden var etter ni driftssesonger.

RENT: Hold det rent, er en klar oppfordring fra mekaniker Sigbjørn Paulsen i Arendal.
RENT: Hold det rent, er en klar oppfordring fra mekaniker Sigbjørn Paulsen i Arendal.

Nær problemfritt

I skrivende stund har motoren gått nøyaktig 1 860 timer på litt under ni år. Det blir drøyt 200 driftstimer i året, som er godt over gjennomsnittet. Motoren har vært i bruk året rundt og har vært tilnærmet problemfri. Vi har aldri opplevd driftsstans eller andre alvorlige problemer med den utover følgende:

· Korrosjon i en del av styresystemet i drevskjoldet førte i fjor sommer til en lekkasje på styringen.

· Dynamoen er byttet en gang.

· Vi har skiftet eksosbend som en del av en kampanje hos Volvo Penta.

· Etter cirka 1 000 driftstimer registrerte vi en temperaturøkning på motoren da vi passerte 3 000 omdreininger. Årsaken til dette var avleiringer i varmeveksler og belegg på ferskvannssiden. Hovedårsaken satt på ferskvannssiden, noe vi kunne fastslå da vi hadde tatt ut rør-innsatsen og fikk inspisert den utvendige delen av kjøleren. Kjølerørene i kobber var omsluttet av et gråbrunt belegg som isolerer mot frostvæsken og som dermed gir redusert kjøleeffekt. Verkstedet renset kjølerørene innvendig med en saltsyreblanding, og deretter ble de spylt forsiktig rene utvendig med høytrykkspyler. Siden har ikke dette problemet kommet tilbake.

TÆRING: Ved servicen oppdaget vi tæring på lokket til sjøvannspumpa. Lokket ble byttet.
TÆRING: Ved servicen oppdaget vi tæring på lokket til sjøvannspumpa. Lokket ble byttet.

Storservice

Serviceintervallet for Volvo Penta sine D6-motorer er 200 timer på den generasjonen som sitter i vår reportasjebåt. Siste generasjon D-motorer har 200 timers intervall eller 24 måneder, avhengig av hva som først inntreffer.

I desember i fjor hadde reportasjebåten bak seg en lang sesong, og med 1 700 timer på telleren totalt, ønsket vi å ha en service før vintersesongen. Motoren har hatt årlig service siden den var ny. Nå ville vi sette en strek i loggboka og gjøre opp status.

- Det så fint ut og det var ikke noe å påpeke, sier den erfarne Volvo Penta-mekanikeren Sigbjørn Paulsen etter å ha gjort jobben.

- D6-motorene krever ikke ventiljustering, og de har registerkjede i stedet for registerreim, så en del potensielle problemkilder er eliminert allerede der, sier Paulsen.

- Det er stor forskjell på hvor lenge injektorene varer, men min erfaring er at båter som blir mye brukt og får bra dieselkvalitet sjelden har problemer med injektorene.

IMPELLER: Impelleren manglet et blad og måtte byttes. Det manglende bladet ble lokalisert og fjernet.
IMPELLER: Impelleren manglet et blad og måtte byttes. Det manglende bladet ble lokalisert og fjernet.

Status

I forbindelse med servicen kunne Sigbjørn Paulsen konstatere at det hverken var vann eller unormale urenheter i grovfilteret, noe han tilskriver mye bruk og stor dieselgjennomstrømming. Sinkanoden på motoren var tæret mer enn 50 prosent og ble byttet. Det var også tæring på innsiden av impellerlokket som derfor ble skiftet. I tillegg var det borte et blad på impelleren som ble lokalisert og gammel impeller erstattet med en ny. Mekanikeren konstaterte også at det var en del urenheter i oljen på den hydrauliske styringen, så denne ble tappet av og erstattet med ny.

Oppmerksom på slanger

- En gjenganger er sjøvannslanger som er har blitt myke på grunn av diesel eller olje og sprekker, forteller Sigbjørn Paulsen.

- Sprekker en sjøvannsslange blir som regel konsekvensene store og skadene dyre. Ofte oppdager ikke folk lekkasjen før båten blir rar i bevegelsene eller stopper. Derfor er det smart å følge med på slangene, særlig slangen rundt diesel-retur-kjøleren. Er det svetting fra dieselkjøleren, så går slangen i oppløsning. Og blir den ikke byttet i tide, så sprekker den og sjøvann pumpes inn i motorrommet. Jeg vil anslå at to-tre av ti båter som jeg kommer ombord i har slanger som burde skiftet, sier Paulsen. Etter en visuell sjekk kunne han konstatere at slangene var i orden ombord i reportasjebåten.

UNDER HALVPARTEN: Anoden i motoren hadde fungert bra og var tæret mer enn halvveis og ble derfor byttet.
UNDER HALVPARTEN: Anoden i motoren hadde fungert bra og var tæret mer enn halvveis og ble derfor byttet.

Mekanikerens råd

- Diesel og manglende kjølig er de aller vanligste problemene om våren. Tar en service på våren, reduserer man muligheten for at disse problemene oppstår i sesongen. Uansett er det fornuftig å ha impeller, drivreimer og dieselfilter liggende ombord. Om du ikke klarer å bytte det selv, er det uansett lettere å få hjelp dersom du har de riktige delene, sier Paulsen, og gir følgende råd foran sesongen:

· Ha impeller, drivreimer og dieselfilter liggende ombord.

· Holde det rent i motorrommet.

· Oppdager du vann i motorrommet, så må du gjøre noe med det.

· Oppdager du en oljelekkasje i motorommet, så må du gjøre noe med det.

· Sjekk anodene og bytt dem dersom mer enn 40 prosent av anoden er borte.

· Følge med på vannet rundt båten. Oppdager du en oljefilm må du lokalisere hvor oljen kommer fra. Ofte kommer den fra en styresylinder.

· Hver gang du har åpnet sjøvannsfilteret, så la motorromsluka stå åpen en stund mens motoren går på tomgang før du kjører slik at du vet at filteret er tett.

· Sjekk fakturaen etter motorservice på verksted. Det bør stå forklart hva som er gjort og hvilke deler som er byttet, og ikke bare «service» og en sum.

· Dersom du foretar service selv, så ta vare på kvitteringene.

Bytt dieselfilter hvert år

- På begynnelsen av sesongen er det mye filterproblemer, forteller Sigbjørn Paulsen.

- De som foretar regelmessig bytte av dieselfilter har stort sett aldri problemer.

- Har du nettopp kjøpt en bruktbåt, ville jeg har byttet dieselfilter med en gang. I mange båter er det ikke skiftet dieselfilter på flerfoldige år. Er det mye vann og skitt i det gamle filteret, så må du tømme tanken, bytte filter igjen og kontrollere filteret jevnlig.

- Jeg anbefaler å bytte dieselfilter hvert år. Jeg ser at enkelte tar sjansen på å bruke billige filtre på kanskje ti mikron, men det ville ikke jeg ha gjort. En bør holde seg til originale filtre, eller filtre av god kvalitet.

TIPS: ANODER

Anodene er barrieren som beskytter motoren din mot korrosjon, og er en viktig del av vedlikeholdet før en ny sesong. Kjører du vekselvis i saltvann og ferskvann, er det ekstra viktig å kontrollere anodene.

· Har du en sink-anode på skroget som er blitt brun? Da er trolig anodene i motoren det også.

· Anoder på bør rengjøres med sandpapir, eller en børste som ikke inneholder jern.

· Anoder i motoren må ut for å kontrolleres. Sjekk de jevnlig, minimum en gang per sesong.

· Anoder som er like sesong etter sesong, er et tegn på at de ikke fungerer etter formålet. Bytt til en annen kvalitet.

· Tenk igjennom hva slags vannkvalitet du vanligvis bruker båten i. Har du riktig anodekvalitet?

· Ligger du i ferskvann og skal på en lengre tur i saltvann (eller motsatt), bytt til anoder i riktig materiale.

· Bytt anodene når de er redusert til halvparten av opprinnelig størrelse.