HELRENOVERT: Båtmagasinet har strippet og gjenoppbygd denne gamle Ibiza 20 Sport. Med et solid skrog, ny motor og ny elektronikk er båten klar for et langt liv videre.

En godt bygget plastbåt kan gjerne bli 100 år gammel

Denne klassiske Ibiza 20 Sport er snart 30 år gammel, men skal vi tro den finske båtbransjeorganisasjonen Finnboat kan denne og tilsvarende båter ha 70 nye år foran seg. Når nye byggematerialer overtok for treet på 60- og 70-tallert økte også skrogets livslengde fra noen tiår til over 100 år.

Det er ikke bare finnene som har oppdaget at tilårskomne plastbåter ofte er solid bygget og nærmest udødelige, om de får stell og vedlikehold. Båtmagasinet har vist mange eksempler på eldre båter som er gjenoppstått med i ny glans, med ny motor og moderne elektronikk. Vår Ibiza 20 Sport fra 1996 er et eksempel på det.

Ikke sett grensen for livslengden

Den finske bransjeorganisasjonen Finnboat har sendt ut en pressemelding om at det i Finland er cirka 300 000 robåter i glassfiber i bruk. Hvert år selges det cirka 1 500 nye robåter, noe som antyder ar fornyelsestakten for småbåter kan være bare 0,2 til 0,5 prosent

-Båtenes lange livslengde er positivt for miljøet ettersom det sparer både råmaterialer og energi. Vi har ennå ikke sett noen grense for glassfiberbåtenes livslengde, etter at materialet begynte å bli vanlig for cirka 50 år siden, sier Jarkko Pajusalo i bransjeorganisasjonen Finnboat.

Hvor er alle båtene?

En ny rapport fra det finske miljødepartementet, som omhandler en livssyklusanalyse, sier at med en formodentlig brukstid på 40 år, skulle opptil 18 000 båter tas ut av bruk hvert år i Finland.

-Om 10 000 båter ble tatt ut av aktiv bruk årlig i Finnland, ville vi hatt en enorm mengde avfall et sted, men det finnes ikke tegn på at det er tilfelle. I stedet ser vi at båter som er 40 år gamle som oftest trenger en ny motor, sier Pajusalo. I løpet av de siste årene har aksjonen «Hold skjærgården ren» i gjennomsnitt gjenvunnet cirka 100 båter årlig.

Nesten alle Yamariner fortsatt i bruk

100 000: Siden starten i 1972 er det bygget over 100 000 Yamariner i Finland. Imponerende nok er det fleste fortsatt i bruk.

Bare et mindre antall større glassfiberbåter er kassert i Finland. Yamarin, som er et av Finlands mest populære motorbåtmerker, har vært i produksjon med ulike modeller helt siden 1972, med totalt over 100 000 båter. Ifølge den finske båtbransjeorganisasjonen er nesten alle sammen fortsatt i bruk.

-Eksempler på båter som er destruert er først og fremst båter som har vært utsatt for ulykker eller brann, hvor det ikke er lønnsomt å reparere, bekrefter Christopher Sjöblom hos Oy Inha Brug AB som produserer Yamarin-båtene.

Alder er ikke poenget

Godt tilårskomne båter gjør det det mulig for mange finner å komme seg på vannet, men et spørsmål er jo om gamle båter er en miljø- eller sikkerhetsrisiko som burde tilsi raskere utskifting? Ifølge Jarkko Pajusalo er det grunnlag for å bytte ut de eldste robåtene – det finnes 300 000 robåter i glassfiber i «De tusen sjøers land» - med nyere modeller som oppfyller strengere krav til sikkerhet og flyteevne. Men hva når det gjelder eldre, større plastbåters livslengde?

-Båtlivet er først og fremst hobby og en fritidsinteresse. For båteieren er det muligheten til å komme på sjøen og bruke båten som er viktigst. En båt som er i ok stand kan renoveres og moderniseres flere ganger. En velholdt, gammel båt er nesten udødelig og renovering er en viktig del av hobbyen til mange båteiere i Finland, sier Pajisalo.