IKKE VÅR SKYLD: Oslofjorden er Skandinavias mest forurensede fjord, men det er ikke båtfolkets skyld, selv om det er greit å ikke la dritten gå ut i Middagsbukta.

Ikke båtfolkets skyld at fjorden dør

Mens myndighetene vil innføre septikpåbud for båter, fikk Chemring Nobel nylig tillatelse til å pøse ut ytterligere 160 tonn nitrogen i Oslofjorden.

Publisert Sist oppdatert

Leder Båtmagasinet 3 2024

Oslofjorden har den tvilsomme æren av å toppe listen over Skandinavias mest forurensede fjorder. Og mens nitrogen og fosfor fra landbruk og toalettavløp langsomt kveler Oslofjorden, vil myndighetene innføre forbud mot septik fra fritidsbåter i fjorden.

I likhet med alle andre ønsker Båtmagasinet en ren fjord. Prinsipielt er vi tilhengere av å ta vare på miljøet, men her stemmer vi i med Norboat som advarer mot symbolpolitikk.

Nær to millioner mennesker bor rundt Oslofjorden, og elvene fra landets største jordbrukskommuner renner ut her.

Myndighetene vil altså forby båtfolk å bruke doene sine, uten å legge til rette for tømmestasjoner.

Nitrogenrensing blir benyttet av kun to renseanlegg, som har sitt utslipp til Oslofjorden. Nylig moderniserte Bekkelaget i Oslo (som tidligere slapp ut 330 tonn nitrogen per år) og Nedre Romerike Avløpsselskap, som har sitt utslipp til Nitelva og Glomma. Ellers går nitrogen fra husholdningenes urin, og næringssalter fra jordbruket ut i fjorden. Det dreier seg om i alt rundt 26 000 tonn nitrogen årlig, hvorav 8800 tonn fra husholdningene. Dette er årsaken til at torskebestanden er på et rekordlavt nivå, og andre fiskearter, hummer, blåskjell, tang og ålegress sliter. Fremmede arter som stillehavsøsters og japansk drivtang har også blitt observert i stadig hyppigere forekomst. Tilstanden i Oslofjorden er forverret og ved å se på nitrogennivået i vannet er dette dyster lesning. 

 Ikke målbar båtkloakk

Nylig fikk Sætre-bedriften Chemring Nobel tillatelse til å pøse ut ytterligere 160 tonn nitrogen i fjorden. Dette kommer på toppen av allerede alt for høye nitrogenverdier i fjorden. Store mengder nitrogen og fosfor gir vekstgrunnlag for alger og såkalt «lurv». «Lurv» gjør om bukter og sund om til brunsuppe. Algen kveler bunnfaunaen som ugress i åkeren, og ødelegger økosystemet under vann.

Samtidig som myndighetene åpner for økte utslipp fra Chemring Nobel, foreslår de altså forbud mot kloakk fra fritidsbåter i fjorden. Vi båtfolk skal bidra med vårt til en frisk fjord, men Norboat påpekte nylig i en høringsuttalelse at dette er for fluelort å regne i forhold til de store mengdene urenset kloakk som går rett i fjorden når det høljregner. I fjor høst rant det for eksempel ut 130 millioner liter urenset kloakk innerst i Oslofjorden, og fjorden ble friskmeldt for bading få dager senere.

Ifølge faktaopplysningene som presenteres i utredningen «Forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden» utarbeidet av Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, er ikke utslipp fra fritidsbåt engang målbart. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet uttaler i den tidligere nevnte høringen at de faktisk ikke har noe grunnlag for å fastslå at dette forbudet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt eller om det vil bedre miljøtilstanden i fjorden. Til alt overmål vil ikke Miljødirektoratet pålegge kommuner og båthavner noen plikt til å etablere flere tømmeanlegg.

Myndighetene vil altså forby båtfolk å bruke doene sine, uten å legge til rette for tømmestasjoner. Samtidig renner gjødsel fra landets største gårder, og urenset urin fra et par millioner husholdninger, rett ut i den døende fjorden.

Her lukter det symbolpolitikk lang vei, og det lukter ikke godt.