VIL STANSE DEPONIET: Alle skjønner nå at vi ikke kan ha et slamdeponi med miljøgifter på sjøbunnen ved nasjonalparken i Hvaler, sier ordfører Mona Vauger (AP) til Båtmagasinet.
VIL STANSE DEPONIET: Alle skjønner nå at vi ikke kan ha et slamdeponi med miljøgifter på sjøbunnen ved nasjonalparken i Hvaler, sier ordfører Mona Vauger (AP) til Båtmagasinet.

Hvaler deponi utsatt

– En eventuell mudring kan tidligst starte høsten neste år, bekrefter ordfører Mona Vauger til Båtmagasinet. – Viktig delseier for oss  sier Knut Hallan i Neptun, og ennå viktigere for Oslofjorden. Nå inviterer han til busstur til Amsterdam for å se på hvordan de mudrer der og tar alt på land.

Publisert Sist oppdatert

– Det kan tidligst bli mudringsstart neste høst, sier ordfører Mona Vauger (AP) i Hvaler kommune til Båtmagasinet. De som skal gjøre jobben må få et kontrollprogram på plass og har uansett fått begrenseninger i mudringsperioden i forhold til gytesesongen for kysttorsk. Dermed kan mudringsstart tidligst starte 1. september 2025.

Vil stanse hele Hvaler deponiet

– Jeg tenker at vi nå har fått kjøpt oss litt tid så vi kan få stanset hele deponiplanene ved Hvaler, sier Vauger. Alle skjønner nå at vi ikke kan legge et slamdeponi med miljøgifter på sjøbunnen i nærheten av nasjonalparken. Vi må få til en annen løsning. 

Motstanden øker

Motstanden mot et nytt slamdeponi etter mønster av det Kystverket tillot på Malmøykalven i Oslo møter stadig sterkere motstand blant politikere og befolkningen. Samtidig er det et skrikende behov for mudring av Borg havn, ikke minst i uroligere tider, hvor man trenger gode havner for militære fartøyer. En av organisasjonene som i mange år har jobbet utrettelig mot et nytt slamdeponi i nærheten av nasjonalparken ved Hvaler er Neptun med Knut Hallan i spissen. Han baserer motstanden på de dårlige erfaringene fra indre Oslofjord der store deler av havnebassenget mellom Oslo og Nesodden nå er dekket av slam. Ifølge Hallan som en følge av at slammet fra deponiet har lagt seg som et teppe på sjøbunnen og gjort oppvekstvilkår for planter og fisk umulig. 

– Alt må opp

– Vi er ikke mot mudring av havna, men vi krever at massene tas på land, slik at de ikke dreper livet i Oslofjorden, sier Hallan. At mudringen nå er utsatt i minst et år er gode nyheter for oss. Nå har vi ett år på oss på å overbevise politikere og byråkrater som ennå ikke har gått mot et slamdeponi i sjøen om hvor galt dette er. Nå vil Knut Hallan sponse busstur til Amsterdam for å vise interesserte hvordan man mudrer der ved å ta opp slammet på land. Her blir det slammet tørket, miljøgiftene skilt ut og renset vann sluppet tilbake til sjøen.  Neptun har pekt på at det samme burde kunne gjøres på Øra. Myndighetene nøler og mener det blir for dyrt. – Å drepe det gjenværende livet i Oslofjorden er mye dyrere påpeker Hallan.