Største prosjekt for kystverket

NYE INSTALLASJONER: Denne vinteren vil kystverket reparere, bygge om og fornye navigasjonsinstallasjonene i Indre Oslofjord.
NYE INSTALLASJONER: Denne vinteren vil kystverket reparere, bygge om og fornye navigasjonsinstallasjonene i Indre Oslofjord.

Oslofjorden skal sjømerkes om

Neste sommer vil du få en rekke nye installasjoner å navigere etter i Indre Oslofjord.

Publisert Sist oppdatert

I vinter og våres ble flere grunner i Indre Oslofjord sprengt bort for at det skulle bli en tryggere led for skipstrafikken ut og inn fra Oslo. Nå starter det største sjømerkeprosjektet i Kystverkets historie i moderne tid. Samtlige navigasjonsinstallasjoner på strøkningen mellom Oslo og Drøbak skal bygges om og fornyes, pluss at det vil bli bygd nye.

– Arbeidet vil foregå i høst og vinter, opplyser Kystverket Sørøst, som vil holde et større informasjonsmøte om dette i august.

Sprengning med protester

«Innseiling Oslo» er navnet på Kystverkets utdypningsprosjekt som er blitt gjennomført ved at 24 grunner er sprengt bort mellom Drøbak og Oslo. Det har resultert i en led som er minimum 14 meter dyp, mot tidligere 11 meter. Ialt er 88 000 kubikkmeter fjell sprengt bort.

24 GRUNNER: Ialt 24 grunner er blitt sprengt bort i løpet av vinteren og våren.
24 GRUNNER: Ialt 24 grunner er blitt sprengt bort i løpet av vinteren og våren.

Før prosjektet ble påstartet, sa prosjektleder i Kystverket, Magnus Rørvik, dette:

– De planlagte tiltakene vil, sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger. En mer effektiv led og mindre manøvrering gir også en reduksjon i utslippene fra store skip. Tiltakene vil også forbedre sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Alt i alt vil prosjektet bidra til en betydelig reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare.

Prosjektet har imidlertid ikke vært uproblematisk, og det medførte flere høylydte protester, til tross for at Kystverket sa at ««Innseiling Oslo»-prosjektet skal ta klare hensyn til klima og miljø». Protestene har gått på frykt for at kraftig forurensete bunnmasser skal virvles opp og forgifte fisk og dyr som lever i sjøen. Likeså at trykkbølgene fra sprengningene skulle ta livet av mye fisk.

– Vi frykter at prosjektet vil gjøre fisken uspiselig i hele Indre Oslofjord i uoverskuelig fremtid. Noen må si stopp, sa Elin Leer-Salvesen til VG i februar i år.

– Dette er miljøkriminalitet satt i system. I praksis har vi ikke noen fungerende miljøvernmyndigheter. Man sprenger i områder der det er høye konsentrater av noen av de mest giftige miljøgiftene vi har, som kvikksølv, bly, TBT og kadmium, sa Are Damman til Atefposten.

Til tross for protestene ble sprengningsarbeidet gjennomført og nå skal hele fjorden merkes om.

24 GRUNNER: Ialt 24 grunner er blitt sprengt bort i løpet av vinteren og våren.
Powered by Labrador CMS