MANGE DØDSFALL: Fall fra brygger og land er oppgitt som hovedårsaken til drukning de siste årene.
MANGE DØDSFALL: Fall fra brygger og land er oppgitt som hovedårsaken til drukning de siste årene.

Færre druknet i 2016

Menn som har passert 40 år, preger fortsatt drukningsstatisikken.

Publisert Sist oppdatert

Sammenlignet med 2015 var det nedgang i antall drukningsulykker fra fritidsbåter.

I 2015 druknet det 20 personer fra fritidsbåt, ifølge Norsk Folkehjelp, som fører drukningsstatistikk. I 2016 viser statistikken færre drukningsulykker fra fritidsbåt, med 15 drukningsulykker.

Totalt ble det registrert 91 drukningsulykker i 2016, mot 103 året før.

Hovedårsaken til drukningsulykker i 2016 var fall fra land eller brygge, men også her var det nedgang, fra 58 i 2015 til 46 i 2016. Derimot ble det for 2016 en dobling i antall drukningsulykker som følge av dykking, fra fire i 2015 til åtte i 2016. Og mens ingen druknet fra yrkesbåt i 2015, var det fire som ble en del av denne statistikken i 2016.

Flest drukningsulykker fra fritidsbåt ble registrert i Oppland og Møre og Romsdal. Sistnevnte fylke hadde totalt flest drukningsulykker, sammen med Rogaland, som hver hadde 11 drukningsulykker i 2016.

Ser vi på kjønn og alder var det flest menn i alderen 26 til 60 år som druknet, der til sammen 45 druknet. Av 91 registrerte drukningsulykker var 68 menn, eller nesten 75 prosent. Flest drukningsulykker skjedde i månedene fra august til oktober.

TEST SELV I NETTLESEREN: Millioner har prøvd drukningssimulatoren

Powered by Labrador CMS