Vannscootere likestilt med fritidsbåter

LIKESTILT: I mai ble vannscootere likestilt med den øvrige fritidsbåtflåten.

– Ta ansvar for bevisst bruk

Forsikringsselskap ønsker velkomment samme regler for vannscootere som fritidsbåter. – Men det krever at alle er sitt ansvar bevisst i bruken av disse fartøyene, sier Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Publisert Sist oppdatert

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige forteller at mange har opplevd råkjøring med vannscooter. Han referer til en tidligere undersøkelse fra Gjensidige. Hvor mange som har opplevd råkjøring med motorbåt sier undersøkelsen ingen ting om.

LES OGSÅ: Vannscooterforskriften opphevet

– Vannscootere holder ofte på nær land, og da er det viktig å være ekstra observant med tanke på badende. Dessuten er det viktig å huske på at fartsgrensen nær land er fem knop også for vannscootere, sier Rysstad i Gjensidige.

– Bør forsikries

KOMMUNIKASJONSSJEF: Bjarne Rysstad i Gjensidige.

For vannscootere og fritidsbåter er det ikke tvungen registreringsplikt og heller ikke krav om ansvarsforsikring.

– Vi anbefaler på det sterkeste at man tegner en forsikring inkludert ansvar, sier kommunikasjonssjefen.

– Er det egne retningslinjer for å forsikre vannscooter, sammenlignet med motorbåt?

– Vi forsikrer vannscootere, men de med toppfart over 50 knop stiller vi krav til, for eksempel at kunden skal ha kundeforhold med flere forsikringer hos oss. Vi har mange elementer som er med på å sette en pris, og toppfart (antall knop) og motorstørrelse  er noen av kriteriene, og de vannscooterne med svært høy toppfart vil da naturligvis bli litt høyere i pris enn en «vanlig» båt med lav toppfart, sier Rystad.

LES OGSÅ: På vannscootertur i høy sjø

Buskerud og Agder-fylkene

Han påpeker at i Gjensidige er ansvarsforsikring inkludert når man forsikrer vannscooteren eller fritidsbåten. Det vil si at dersom det verste skulle skje og man skader noen andre, vil ansvarsforsikringen i utgangspunktet dekke dette.

LES OGSÅ: Likestilt, men ikke så lovlig likevel

Undersøkelsen som Gjensidige gjorde i 2015 viste at seks prosent ofte har opplevd råkjøring med vannscootere, mens 12 prosent noen ganger hadde opplevd det. 23 prosent har sjelden opplevd det. Noen flere i Buskerud og i Agderfylkene har opplevd råkjøring med vannscooter.