Én tredjedel av fritidsbåtskadene skjer utenfor båtsesongen. Foto: Katrine Lunke
Én tredjedel av fritidsbåtskadene skjer utenfor båtsesongen. Foto: Katrine Lunke

Mange av båtskadene skjer vinterhalvåret

Selv om båtsesongen er på hell er det ingen grunn til å senke skuldrene. Mer enn 3500 båtskader skjer vinterhalvåret, og disse skadene er gjerne de verste.

Publisert

Vi går raskt mot vintersesongen. Mange båter blir med det stående uten tilsyn. Tall fra Finans Norge viser at det ble meldt inn 11.000 skader på fritidsbåter til forsikringsselskapene i fjor. Rundt én tredjedel av alle fritidsbåtskader som meldes inn i løpet av et år, skjer i vinterhalvåret, skriver Codan Forsikring i en pressemelding. Og ikke bare skjer det mange skader. Skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring sier at vinteren kan gi noen av de største skadene.

– Få båten på land

– Vann og is kan føre til at båter både synker og motorer havarerer. Har du ikke jevnlig tilsyn med båten gjennom vintersesongen opptrer du ikke forsvarlig, sier Persson i pressemeldingen.

I løpet av ett år utbetaler forsikringsselskapene over 500 millioner kroner for skader på fritidsbåter, og mer enn 30 prosent av utbetalingene skjer i vinterhalvåret.

Nå råder forsikringsselskapet de fleste til å få båten opp av vannet, før vinteren kommer med mye vind og snø.

– Det tryggeste er å få båten opp på land, godt sikret og dekket til under en presenning. Men husk at presenninger kan revne eller åpne seg i vinden eller bli ødelagt på grunn av tung snø. Da kan vann og fuktighet trenge inn og forårsake store skader når det fryser, for eksempel i motoren, sier skadesjefen.

Innendørs best

Forsikringsselskapet skriver i pressemeldingen at det beste er å plassere båten på en låve eller tilsvarende, hvor regn og snø ikke kommer til. Men står ikke båten oppvarmet, må du likevel være obs på kulden.

Hvis du må ha båten liggende i vannet, er det best å ha den i en såkalt boblehavn, hvor vannet ikke fryser til is. I alle tilfeller må du være ekstra nøye med fortøyningen, og helst sjekke jevnlig at båten fortsatt ligger trygt.

Dreneringsåpningen i selvlensende båter vil også på et tidspunkt kunne tettes på grunn av løv, skitt, snø og is, og da kan båten fylles opp med vann og is og til slutt synke.

9 av 10 kondemneres

Kulden kan generelt gjøre stor skade i en båt, hvis det ligger igjen vann i rørene til ferskvannsystemet.

En måte å frostsikre båten på er å tappe ned ferskvannet, la kranene stå åpne, koble fra slangene inn på ferskvannspumpene og fylle frostvæske med riktig blandingsforhold i sluk og toalett.

– Vannrester som fryser kan gi sprekker i rør og tanker, så rørsystem og tanker må tømmes for vann. Man bør passe særlig på toaletter og vasker. Drevet er også utsatt for frostsprengning dersom det har kommet vann i giroljen, så vi anbefaler at oljen byttes før vinteren, sier Persson.

Synker båten din står du foran et omfattende arbeid. Persson anbefaler at man ikke prøver å redde den selv, men heller få hjelp fra forsikringsselskapet og firmaer som er spesialister på berging. Det er blant annet viktig at motoren må behandles skikkelig når den er tatt opp, eller så kan den korrodere svært fort.

– Synker en båt og motor til 250.000 kroner, og alt er under vann, vil den i 9 av 10 tilfeller den bli kondemnert. Da må motoren og alt det elektriske skiftes, og det vil sjelden lønne seg, sier Persson.