SIKRERE FERDSEL: Innseilingen til Norges vestligste by blir tryggere når flere grunner utdypes.

Innseilingen til Florø blir sikrere

Om kort tid starter Kystverket omfattende utdypinger av leden ved Mortingbåen utenfor Florø.

Området har flere grunner og et komplisert trafikkbilde med kryssende trafikk. Kystverket har vurdert grunnstøtingsfaren som høy, og også seilingsbredden er svært knapp. Dermed må større fartøyer ta omveien utaskjærs.

Nå blir leden ved Mortingbåen og fire omkringliggende grunner sprengt ned til 14,3 meter. Arbeidene innebærer fjerning av 141 000 kubikkmeter faste steinmasser og vil pågå ut året. Prosjektet har en anslått kostnad på 105 millioner kroner.

I perioden blir det begrenset plass for de som vil passere øst av Mortingbåen og Kystverket ber sjøfarende vise forsiktighet under arbeidene. Leden vil bli midlertidig merket for innsnevret seilingsbredde alt etter hvor entreprenøren arbeider. Den første midlertidig merkingen er allerede satt opp, men selve arbeidene starter ikke før i august.