Kystverket

I AKTIVITET: Kystverket varsler om aktivitet i forbindelse med merking mellom Fensfjorden og Sognesjøen i sommer.
I AKTIVITET: Kystverket varsler om aktivitet i forbindelse med merking mellom Fensfjorden og Sognesjøen i sommer.

Varsler båtfolket

Kystverket ber båtfolket være obs på anleggsaktivitet i sjøen nord for Bergen. For å øke sjøsikkerheten og ferdselen i leia, skal Kystverket de kommende månedene etablere flere nye sjømerker i farvannet mellom Bergen og Sognesjøen.

Publisert

Merkene som skal etableres er lokalisert ved Rongesundet og nord for Fedje ved innseilingen til Fedje- og Fensfjorden.

– Vi ber alle sjøfarende i området om å vise hensyn, være spesielt oppmerksomme på midlertidige installasjoner i sjøen og varsel i «Etterretning for sjøfarende» (Efs) samt å respektere 100 meter sikkerhetsavstand til anleggsaktiviteten, sier prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

NY MERKING: Tydeligere merking skal på plass nord for Bergen, varsler Kystverket.
NY MERKING: Tydeligere merking skal på plass nord for Bergen, varsler Kystverket.

Området fra Bergen og nordover mot Sognesjøen er preget av stor havnevirksomhet og mye skipstrafikk, med blant annet godshavn, verft- og serviceindustri, terminaler for cruise og passasjertrafikk, samt oljeterminaler og forsyningsbaser for petroleumsrelatert industri. Sammen med høy trafikktetthet og et stedvis komplisert trafikkbilde er umerkede holmer, grunn og skjær en utfordring i området. Det er derfor et behov for flere referansepunkter som tydelig markerer ytterkanten på leia og som fungerer som gode hjelpemidler for navigasjon.

Prosjektleder Fransson forteller at arbeidet, som startet mandag 3. juli vil pågå frem til 1. oktober.

– Værforholdene vil være en av de største utfordringene i prosjektet. Været gjør det vanskelig å forutsi når anleggsarbeidet kommer til å skje på de ulike lokasjonene. Arbeidene i sjø er væravhengig og nøyaktig fremdrift må derfor tilpasses forholdene på plass, opplyser han.

I Kystverkets NAIS-tjeneste (nais.kystverket.no/) kan du søke opp arbeidsfartøyet «Aure» for å se hvor det til en hver tid befinner seg.